De AVG

Meestgestelde vragen

Moet ik als tennisvereniging voldoen aan de AVG?

Ja, de AVG is van toepassing op tennisverenigingen.

Wat gebeurt er als de vereniging niet voldoet?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) treedt binnen Nederland op als privacytoezichthouder. De AP kan boetes uitdelen als organisaties straks de AVG overtreden. Dit geldt dus ook voor tennisverenigingen.

Volgens de regels kan de AP een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro. In welke vorm er controles uitgevoerd gaan worden is niet bekend. Men verwacht dat naleving van de privacywetgeving wel hoog op de agenda zal staan. Het gaat er om dat je je als vereniging al het redelijke doet en inspant om te voldoen aan de verplichtingen uit de AVG.