Algemeen 39

Juridisch

Juridische zaken kunnen ingewikkeld en tijdrovend zijn, maar het is wel van belang dat je als vereniging weet hoe te handelen als zich een juridisch probleem voordoet. Om verenigingen op dit terrein zo goed mogelijk te ondersteunen, biedt de KNLTB een breed pakket aan juridische dienstverlening. Vanuit de eigen organisatie, maar ook in samenwerking met externe juridisch specialisten. Of het nu gaat om personeelszaken, contracten, aansprakelijkheid of de accommodatie, verenigingen kunnen hier kosteloos of tegen zeer beperkte kosten gebruik van maken.

En belangrijk deel van de juridische ondersteuning vanuit de KNLTB richt zich op preventie. Het voorkomen van juridische conflictsituaties is immers beter dan achteraf oplossen. Oftewel; hoe kun je zaken op jouw vereniging zo regelen, dat de kans op juridische problemen zo klein mogelijk is? Dat doe je met informatie hier op Centrecourt.nl en, zo nodig, in persoonlijk contact met de KNLTB. En doet zich wel een probleem voor, trek dan tijdig aan de bel! Dat kan veel zorgen en misschien zelfs geld schelen.