Brandbox Oldstars

OldStars tennis

Steeds meer ouderen willen blijven sporten, maar doen het niet (meer). Dit komt niet alleen door fysieke ongemakken, maar ook doordat er onvoldoende passend aanbod te vinden is. Ouderen benaderen sport en bewegen namelijk op een andere manier. Het gaat ze niet zozeer om het competitie-element en het gevoel van innen, maar juist om het ontmoeten en meedoen. Daarom biedt de KNLTB in samenwerking met Het Nationaal Ouderenfonds en Menzis het project 'OldStars tennis' aan.

Met het programma OldStars tennis geven wij ouderen de mogelijkheid om de sociale voordelen van het verenigingsleven te (blijven) ervaren. Ze zijn op zoek naar een aangepaste spelvorm en ze willen naast de spelvorm ook beweegvormen en sociale activatie terugzien in hun aanbod.

Uit onderzoek blijkt dat de deelnemers aan OldStars spelvormen zich fitter voelen dan voorheen. Ook geven de resultaten aan dat deze ouderen onderdeel van ‘hun vereniging’ zijn. De OldStars (deelnemende ouderen) raken vaak bevriend en genieten net zo van de ‘derde helft ’ als van het spel zelf.

OldStars tennis op jouw vereniging

In 2019 en 2020 lopen er diverse pilots verspreid over Nederland. Verenigingen die OldStars tennis willen opstarten kunnen rekenen op de ondersteuning van het Ouderenfonds. Deze bestaat uit verschillende instrumenten, zoals het bepalen van de doelgroep, een opleiding, PR-ondersteuning en promotiematerialen.

Of een vereniging en/of initiatief in aanmerking komt voor deze ondersteuning en/of ondersteuningsinstrumenten is afhankelijk van de regio, de capaciteit op landelijk niveau, de inzet van de vereniging en de wensen per vereniging. Hier worden per initiatief afspraken over gemaakt via een voorstel tot ondersteuning, eventueel met een lokale partner van het Ouderenfonds.

Heeft jouw vereniging interesse in OldStars tennis en wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar verenigingsondersteuning@knltb.nl. Jouw accountmanager zal dan contact met je opnemen.

Gerelateerd aan deze pagina

Succesverhaal

Succesverhaal