Montage Digitale Ledenpas (Witte Telefoon)

Digitale Ledenpas

Op donderdag 30 juni om 19.30 uur organiseren we een webinar over de digitale ledenpas waarin we verenigingen meenemen in de richting die we op gaan, de stand van zaken en de mogelijkheden van de 4 toepassingen. We zoomen vooral in op de toepassingen digitaal afhangen en toegangscontrole. Aanmelden is mogelijk via dit formulier.

Ieder lid van een bij de KNLTB aangesloten vereniging ontvangt de KNLTB ledenpas. Tot op heden is dat een plastic pasje voorzien van een magneetstrip. Met dit pasje is het mogelijk om jezelf te identificeren bij de competitie of een open toernooi en kan je een baan afhangen. Tevens kan de vereniging ervoor kiezen om de pas te gebruiken om mee te betalen in de kantine en om de toegang tot het park/clubhuis in te regelen.

De huidige fysieke ledenpas met magneetstrip is verouderd. Daar waar je voorheen voor bepaalde zaken een fysieke pas nodig had, is dat nu niet meer zo. In 2021 is daarom een digitale ledenpas gerealiseerd. Een digitale ledenpas heeft een aantal grote voordelen. Zo is het duurzamer, flexibeler om aanpassingen te maken en gaat het proces van aanmelden veel sneller; nieuwe leden kunnen na aanmelding door de Ledenadministrateur gelijk de ClubApp installeren met hun ledenpas en gebruiken om te spelen.

De overgang van een fysieke pas naar een digitale pas

De digitale pas is inmiddels voor alle leden beschikbaar in de ClubApp. De huidige fysieke pas kan daarnaast - in ieder geval - nog gebruikt worden tot en met 2022. Hierdoor is er ruim de tijd voor gewenning en om eventuele aanpassingen door te voeren.

Toepassingen van de digitale pas

De invoering van de digitale ledenpas heeft consequenties voor 4 belangrijke toepassingen van de pas. Deze hebben we hieronder op een rij gezet. Op dit moment is nog niet alles definitief uitgewerkt, maar we willen jullie wel alvast meenemen in de richting die we op gaan.

1. Identificatie

De digitale pas is zichtbaar in de ClubApps van KNLTB.Club en AllUnited en zal binnenkort ook verschijnen in de KNLTB Match App. Hierdoor kan de pas ingezet worden als identificatiemiddel bij bijvoorbeeld een competitiewedstrijd of toernooi. Het competitie-en toernooireglement is hier op aangepast.

Daarnaast kan de vereniging de pas desgewenst zelf ook uitprinten op een plastic pas of papier. Bijvoorbeeld voor gebruik bij een traditioneel fysiek afhangbord, een toss / hussel of bij verenigingen zonder ClubApp.

2. Afhangen

Het afhangen van banen kan momenteel op een aantal manieren: Via de ClubApp, via het digitale afhangbord of via een traditioneel afhangbord.

ClubApp
In het online reserveren van de banen via de ClubApp ziet de KNLTB de toekomst. Het is de meest snelle en gebruiksvriendelijke manier voor leden om via de app op hun telefoon een baan te boeken. Een groot aantal van de verenigingen maakt hier inmiddels ook gebruik van.

Digitaal afhangbord
Leden kunnen simpel inloggen op het Afhangbord met hun ledenpas en vervolgens op het scherm een baan afhangen. Om de pasjes uit te lezen is er een magneetstriplezer geïnstalleerd.

Met invoering van de digitale pas zullen we dit op een andere manier faciliteren. Voor verenigingen die wensen dat (een deel van de) banen pas gereserveerd kunnen worden op het moment dat leden daadwerkelijk op het park zijn, wordt een functie met QR code ontwikkeld. Deze - steeds wisselende - QR code zal zichtbaar gemaakt worden op het huidige scherm of bijvoorbeeld op een tablet. Met een nog te ontwikkelen ‘scanfunctie’ in de ClubApps kan de code gescand worden, waarna het afhangproces (in de app) in gang gezet zal worden. Ook voor het bevestigen van de banen na een online reservering kan van deze methode gebruikt gemaakt worden.

Deze functies zullen binnen enkele maanden operationeel zijn.

Traditioneel afhangbord
Voor verenigingen met een traditioneel (offline) afhangbord is het mogelijk om vanuit het ledenadministratiesysteem KNLTB.Club of AllUnited de pas te printen op een plastic pas of papier.

3. Betalen

Een deel van de verenigingen maakt gebruik van een kassasysteem waarbij er een saldo op de ledenpas gezet wordt. Daar kan vervolgens mee betaald worden in het clubhuis. We hebben de leveranciers van de kassasystemen gevraagd deze functionaliteit ook in de digitale pas op te nemen. Verdere concrete informatie is te verkrijgen via de leverancier van het kassasysteem, bijvoorbeeld Twelve.

Betalen kan tegenwoordig ook via andere toepassingen. Denk aan:

  • Via de bankpas (pin/contactloos)
  • Apple/Google Pay
  • Betaal-/bestel apps

4. Toegangscontrole

Een deel van de verenigingen heeft de toegang tot het park geregeld via de KNLTB pas. Door de pas door een magneetstrip lezer te halen wordt toegang verleend. Met de invoering van de digitale pas zal gebruik gemaakt dienen te worden van een andere toepassing. We adviseren gebruik te gaan maken van een van onderstaande oplossingen:

  • Via een pincode-systeem: door middel van het invoeren van een pincode op een toetsenbord bij het toegangspunt kan toegang worden verleend.
    • Voor leden zal deze pincode via de ClubApps op te roepen zijn (deze functionaliteit zal binnen enkele maanden in de ClubApps gerealiseerd zijn). Deze persoonlijke code zal voor de veiligheid naar wens van de vereniging wekelijks, maandelijks of jaarlijks automatisch vernieuwd worden.
    • Voor niet-leden, zoals huurders van banen, wordt een tijdelijke geldige pincode bij de bevestiging via een Meet & Play boeking meegestuurd (dit is reeds operationeel).
  • Via een pas met RFID chip: bij de leverancier van toegangssystemen kunnen passen met een RFID chip + lezer worden besteld. Deze passen kunnen aan alle leden worden verstrekt. Hiermee kan indien gewenst ook geavanceerd toegangsbeheer worden ingesteld via een integratie met het ledenpakket en bijvoorbeeld zelf worden ingesteld wie/waar toegang krijgt. Dit systeem is al operationeel.

Met bovenstaande oplossingen kan op een goede en veilige manier toegangsbeheer worden ingeregeld. Afhankelijk van het gewenste beveiligingsniveau bijvoorbeeld op verenigings-, rol- of persoonsniveau kunnen beide systemen gebruik maken van een integratie met het ledenpakket, waarmee via het ledenpakket bepaald kan worden wie wel of niet toegang zal krijgen. Neem hiervoor contact op met de leverancier van het ledenpakket.

We adviseren om gelijk een kastje met zowel een RFID-lezer als een pincode toetsenbord te installeren. Zo kan op een later moment makkelijk gekozen worden voor de andere oplossing zonder grote investeringen. Tevens kan gekozen worden voor een combinatie, waarbij bijvoorbeeld een deel van de leden gebruik maakt van de pincode en een deel van een RFID-pas.

Uiteraard is toegang via andere toepassingen ook mogelijk. Denk aan een systeem met druppels, sleutels, een vaste (pin)code bij het slot of het continueren van een systeem met magneetstip passen, die dan via de leverancier bijbesteld dienen te worden. Elk systeem met verschillende beveiligingsniveaus en kosten.

We krijgen regelmatig ook vragen over toegang met behulp van een QR-code. Op de digitale pas is een QR-code beschikbaar. Voor het verlenen van toegang is dit echter niet de meest ideale oplossing, omdat daarvoor professionele scan apparatuur benodigd is. Een meer laagdrempelige methode is om een vaste QR-code op de poort/toegangspunt beschikbaar te maken. Met behulp van een lezer in de ClubApp kan deze QR-code dan worden uitgelezen, waarmee toegang kan worden verleend (de lezer in de app is nog in ontwikkeling). Nadeel van dit systeem is dat er wel een continue internetverbinding dient te zijn.

Er zijn verschillende leveranciers van toegangssystemen, bijvoorbeeld Paxton of HS-Pas die bovengenoemde functionaliteiten kunnen inregelen.

Hoe verder?

Via deze pagina zullen we je op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de digitale ledenpas. Bij specifieke vragen kun je contact opnemen met je Accountmanager.

Veelgestelde vragen

Gerelateerd aan deze pagina

ClubApp

ClubApp

Gerelateerd aan deze pagina

Afhangbord

Afhangbord

Gerelateerd aan deze pagina

Toegangsbeheer

Toegangsbeheer