Contributies en tarieven

Een overzicht van de verschillende contributies en tarieven.

Voor 2018 zijn de bijdragen vastgesteld op:

  • verenigingsbijdrage € 185,93;
  • bondscontributie per lid (inclusief ledenpas) € 16,74

Voorlopige contributienota

Elke vereniging ontvangt in februari de voorlopige contributienota. Deze is gebaseerd op het bij de KNLTB op 31 januari geregistreerde aantal leden conform het Algemeen Reglement van de KNLTB.

Definitieve contributienota

In oktober ontvangt elke vereniging de definitieve contributienota. Deze is gebaseerd op het aantal aangemelde leden in de periode van 1 februari t/m 30 september conform het Algemeen Reglement van de KNLTB.

Overzicht tarieven 2018

LidmaatschapTarief
Verenigingsbijdrage € 185,93 
Contributie (inclusief plastic ledenpas) € 16,74
Noodledenpas € 2,50
Vervangende ledenpas € 1,00
   
Competities 
KNLTB Landelijke Competitie € 37,08
Districtsvoorjaarscompetitie € 37,08
Landelijke najaarscompetitie € 37,08
Districtsnajaarscompetitie € 37,08
8&9 Tennis € 37,08
KNLTB Groene competitie  € 37,08 
World Tour voorjaar                   € 24,72
World Tour najaar               € 12,36
   
Toernooien  
Bijdrage Open Toernooi € 139,67

* Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.