toernooicommissie

Bestuurdersaansprakelijkheid

Ieder mens maakt fouten. Ook als bestuurder kunt u een steekje laten vallen. Steeds vaker worden bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen/toezichthouders dekt de persoonlijke aansprakelijkheid in uw specifieke hoedanigheid van bestuurder. De verzekering voorziet in een bescherming van uw privévermogen tot maximaal het verzekerde bedrag.

Alles over de collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering