De KNLTB en gegevens

Meestgestelde vragen

Wat doet de KNLTB met gegevens?

De KNLTB verwerkt onder andere persoonsgegevens om uitvoering te geven aan je lidmaatschap bij de KNLTB en de tennisvereniging. Hoe de KNLTB omgaat met persoonsgegevens is terug te lezen in het Privacy Statement.

Wat doet de KNLTB met gegevens in commerciële zin?

De KNLTB mag de NAW-gegevens en/of telefoonnummers van leden voor aanbiedingen of acties delen met partners van de KNLTB. Let op: e-mailadressen worden niet gedeeld. Meer informatie is op deze pagina te vinden. 

Waarom mag de KNLTB dat doen?

Leden van de KNLTB verengingen zijn rechtstreeks lid van de KNLTB en niet getrapt via hun vereniging. De leden zijn dus zowel leden van de vereniging als dat het onze leden zijn. Alle leden worden vertegenwoordigd door de Ledenraad van de KNLTB en alle leden zijn dus gebonden aan besluiten van de Ledenraad.

De grondslag voor het delen van persoonsgegevens met partners van de KNLTB is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, dat is ontstaan door beslissingen die de Ledenraad hierover heeft genomen in 2007 (post) en afgelopen december 2017 (telefonie). Individuele toestemming van een lid is hierdoor geen vereiste meer.

Wat bereikt de KNLTB hiermee?

De KNLTB gaat samenwerkingen aan met partners om jou als lid een voordeel te bieden (bijvoorbeeld een lid kan gebruik maken van een voordelig abonnement op gebied van media (krant/televisie)). Daarnaast bieden deze partnerships mogelijkheden voor de tennissport in Nederland doordat inkomsten gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld initiatieven als Tenniskids Blauw gratis aan te bieden (verenigingen hoeven geen afdracht te betalen aan de KNLTB voor de allerjongsten). Zowel jij als lid als de tennisvereniging kunnen daardoor voordeel hebben bij deze samenwerkingen. De inkomsten uit partnerships vloeien direct terug naar de tennissport, zodat we tennis voor leden en verenigingen toegankelijk en betaalbaar houden.

Kan ik namens mijn leden bezwaar indienen?

Het is niet mogelijk om het bezwaar namens jullie leden in te dienen, dit is een individueel recht van het betreffende lid. Hoe de KNLTB omgaat met gegevens van de leden is veelvuldig gecommuniceerd en dat zullen we ook blijven doen zodat leden weten waar zij aan toe zijn. Uiteraard zouden jullie jullie leden hier zelf ook op kunnen wijzen (bv. middels een nieuwsbrief), zodat het betreffende lid hier zelf een afweging in kan maken. Leden die geen acties of aanbiedingen van partners van de KNLTB wensen te ontvangen kunnen dat aangeven via het online formulier.

Wat doet de KNLTB zelf in het kader van de AVG?

De KNLTB is zich al geruime tijd aan het voorbereiden op de komst van de AVG. De KNLTB maakt in dit traject gebruik van een gespecialiseerd adviesbureau. Ook wij moeten namelijk voldoen aan de verplichtingen uit de AVG en bv. een verwerkingsregister hebben, onze bewerkersovereenkomsten updaten naar verwerkersovereenkomsten met de partijen waar wij een samenwerking mee hebben voor onze dienstverlening etc. Daarnaast proberen wij onze verenigingen ook goed voor te bereiden op de komst van de AVG.