Menzis Tenniskids@school

Menzis Tenniskids@school is een goed middel om jongere jeugd te bereiken in hun eigen omgeving, namelijk op school of de buitenschoolse opvang. Naast kennismaking met de tennissport, is Menzis Tenniskids@school voor verenigingen ook een uitstekende manier om jeugdleden te werven.

Ga de samenwerking aan met een basisschool of neem eens contact op met een buitenschoolse opvang (BSO). De buitenschoolse opvang heeft vaak behoefte aan leuke en sportivieve activiteiten, vooral in de vakanties, voor de kinderen die zij opvangen.

Stappenplan

Alle ondersteuning die je nodig hebt bij het organiseren van een goed wervingstraject vind je in het Stappenplan. Alle stappen van dit plan vind je hieronder. Je kunt het Stappenplan ook hier downloaden. Kijk voor de lessen en meer informatie over Menzis Tenniskids@school op www.knltb.nl/school.

Stappenplan Tenniskids@school

STAP 1. Contact opnemen met de school, buitenschoolse opvang of gemeente

Bedenk vooraf goed hoe je het Tenniskids@school traject gaat aanpakken en neem tijdig persoonlijk contact op met (de docent van) de school of buitenschoolse opvang. Het is goed om de aanpak in grote lijnen op papier te zetten. Bijgaande documenten helpen daarbij.

In sommige gevallen is er binnen de gemeente een coördinator voor alle schoolsportactiviteiten, klop daar dan aan. Plan vervolgens de reeks van tennisactiviteiten in met de school en de tennisleraar. Houd hierbij rekening dat de activiteiten aansluiten op het huidige aanbod op de vereniging.

Vanaf 2007 is het verplicht voor basisscholen om buitenschoolse opvang te regelen, waardoor kinderen tussen 7.30 en 18.30 uur op een BSO terecht kunnen. Hierdoor heeft een basisschool vaak een samenwerking met één of meerdere BSO(‘s).

Wanneer je contact zoekt met een school, vraag dit dan uit. Hierdoor heb je twee keer kans om kinderen te enthousiasmeren voor de tennissport, in de reguliere gymles en tijdens de BSO.

Vaak vragen BSO’s voor hun activiteiten begeleiders met een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Hoewel BSO’s vaak activiteiten zoeken voor tijdens vakanties, zijn er ook mogelijkheden voor activiteiten in de normale schoolweken.

Benieuwd hoe een samenwerking tussen een BSO en een tennisvereniging eruit kan zien? Lees dan dit succesverhaal

STAP 2. Materialen bestellen

Bij de KNLTB heb je de mogelijkheid om Tenniskids@school materialen aan te schaffen of te huren. Het pakket bestaat uit 16 minirackets, 24 rode (stage 3) ballen, pylonen, diploma’s en eventueel mininetjes. Dit pakket is te koop voor een aantrekkelijke prijs en te huur. Naast de tennismaterialen vind je in de ondersteuning van de KNLTB ook een opzet voor een flyer en een brief (te vinden bij stap 4), en kun je gebruik maken van filmpjes.

STAP 3. Workshop op school voor docenten

Voor de vakgroep bewegingsonderwijs en sportuitvoerders in de gemeente is het interessant om een workshop te volgen over Tenniskids@school. De KNLTB of de eigen clubtrainer kan hier invulling aan geven. Door deze workshop zijn docenten en sportuitvoerders zelf beter in staat om het programma te ondersteunen en uit te voeren. Voor meer informatie over deze mogelijkheden, kijk hier.

STAP 4. Betrekken van de ouders

In het Tenniskids@school traject is het ontzettend belangrijk om de ouders te betrekken in de tennisactiviteiten van de kinderen. Ook vinden ouders het zelf natuurlijk leuk om op de hoogte gesteld te worden wat hun kinderen leren en meemaken. Het informeren van de ouders kan door een brief mee te geven aan de kinderen, via de App Klasbord, middels een digitale nieuwsbrief, door het inzetten van Facebook of door de ouders zelf aan te spreken op het schoolplein na de les. Ook de lokale media zijn een goede manier om de ouders te informeren.

STAP 5. Tennislessen tijdens de gymlessen door tennisleraar

Op school worden tijdens de gymles meerdere, minstens 2, tennislessen gegeven door de clubtrainer. Het gaat erom dat de trainer voornamelijk zorgt dat deze les een feestje is en kinderen dolenthousiast worden gemaakt. Hierbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen tegelijkertijd kunnen spelen. De voorbeeldlessen van de KNLTB zijn een goede leidraad hiervoor. Ook extra impulsen, zoals het laten zien van een tennisfilmpje kunnen daar aan bijdragen. Om de drempel te verlagen naar de vereniging is het belangrijk om de laatste les tijdens schooltijd op de tennisvereniging te geven door dezelfde clubtrainer

STAP 6. Follow up

Om te zorgen dat kinderen ook echt lid gaan worden van de tennisvereniging is de follow up erg belangrijk. Het vervolg op de club is hét moment om de kinderen en de ouders defi nitief te overtuigen om lid te worden. Zorg dat dit altijd aansluitend plaatsvindt. Maak hierbij gebruik van diploma’s, vervolgactiviteiten zoals naschoolse tennislessen op school en aanbiedingen die niet geweigerd kunnen worden.

Benadrukken dat een eindactiviteit op de club waar ouders aanwezig zijn of zelfs meedoen meer kans oplevert richting een of meerdere lidmaatschappen.

Best practices

Een aantal verenigingen is al succesvol aan de slag gegaan met Menzis Tenniskids@school. Lees de best practices van TC IJsbaanpadS.V. PVDV uit Utrecht en Tennisschool Tennis op Maat.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.