Zuidlaarder TC gebruikt eigen netwerk en werft honderd nieuwe leden

Zuidlaarder TC

Nieuwe leden werven kan natuurlijk op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door tennislessen op scholen aan te bieden of activiteiten op de club te organiseren die nieuwe leden trekken. Zuidlaarder T.C. koos ervoor om leden te gaan werven in het eigen netwerk. Dit koppelde het aan een interessant startlidmaatschap. Een schot in de roos, want in no-time verwelkomde het liefst honderd nieuwe leden.

Concurreren

Zuidlaarder TC had te maken met een dalend ledenaantal. Volgens Sipke de Hoop, voorzitter van de technische commissie, kwam dat mede doordat de club moest concurreren met andere sportverenigingen in het dorp. Het verwelkomde elk jaar wel zo’n veertig nieuwe leden, maar omdat er meer tennissers zich afmeldden ging de vereniging er per saldo op achteruit. “We richtten ons op een doelgroep waarbij we juist niet hoeven op te boksen met bijvoorbeeld de voetbal- of hockeyclub”, beredeneerde De Hoop. “Mensen in een leeftijdscategorie tussen de 35 en 50 jaar die niet sporten, maar dit wel weer zouden willen. Hoe vaak hoor je niet tijdens een feestje dat iemand graag weer wilt gaan sporten omdat hij of zij niet lekker in z’n vel zit. Zo zijn we met zo’n vijftien mensen in onze eigen kring gaan navragen wie er interesse heeft om eens uit te proberen of tennis iets voor hen is.”

Gratis jaar tennis

Met een startersmiddag konden de potentiële leden ervaren hoe het is om op de tennisbaan te staan. Vervolgens hadden zij de keuze: of vrijblijvend nog vier gratis proeflessen volgen óf een lidmaatschap van twee jaar, waarbij zij het eerste jaar niks hoefden te betalen. “We gokten in eerste instantie op 36 nieuwe leden. We beredeneerden dat we op onze negen banen vier mensen per baan konden voorzien. Maar voor de startersmiddag alleen al hadden we liefst 65 aanmeldingen”, vervolgt De Hoop. “We zijn uiteindelijk met 45 tennissers aan de slag gegaan. De andere 25 personen gaven direct aan graag gebruik te willen maken van de gratis proeflessen. Vervolgens heeft het verhaal zich als een olievlek over het dorp verspreid en zijn er nog eens 35 aanmelders bijgekomen.”

Het overgrote deel gaf na de startersmiddag of proeflessen aan graag lid te willen worden. Volgens De Hoop komt dat doordat de mensen die benaderd werden als groep begonnen met tennissen en ook samen door wilden gaan. De Hoop: “Dan zie je dat de doelgroepaanpak werkt. Daarnaast zaten de personen die afkwamen op de tennisdag allemaal in hetzelfde schuitje. Zo ontstaat er sneller een band en voelen mensen zich thuis op de club. Dat gaat op termijn helpen om de nieuwe leden ook te behouden voor de vereniging.”

Geen cent gekost

Zuidlaarder werd bij de uitvoering van de lessen geholpen door de gemeente. Dat stelde een bijdrage beschikbaar om sport te stimuleren. Zo heeft het ons geen cent gekost én hebben we zo’n honderd nieuwe leden weten te werven. De Hoop: “Nu is het belangrijk om de nieuwe leden ook écht aan de club te binden. Dat doen wij door hen betrokken te laten zijn bij een commissie, hen met persoonlijke aandacht écht thuis te laten voelen en actief te laten deelnemen aan de competitie. Ik kan wel zeggen dat de club de weg omhoog weer heeft gevonden.”