TV Swaegh werft jeugdleden door schooltennis

Best practice door: TV Swaegh

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

De constante uitstroom van jeugdleden bracht het ledenbestand van TV Swaegh in disbalans. Om meer kinderen aan het sporten te krijgen en de binding met de club te vergroten zijn diverse projecten gestart.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Schooltennis

Om de instroom van jeugdleden te vergroten is het project schooltennis voor de basisschool opgezet. De jeugdcommissie zette dit project op samen met tennisschool All-In. De combinatiefunctionaris heeft de praktische kant verzorgd. 

De leerlingen uit groepen 3 en 4 werden uitgenodigd om -onder schooltijd- één uur kennis te maken met tennis op de vereniging.

Het vervolg was een gratis open dag in het weekend waarbij de ouders ook welkom waren. Direct daarna konden de kinderen lid worden van de vereniging en 18 lessen volgen voor een laag instapbedrag.

Ook de scholieren op het voortgezet onderwijs werden niet overgeslagen. De scholen kregen het aanbod om met maximaal 16 leerlingen per keer tijdens schooltijd op de vereniging te komen tennissen onder leiding van een tennisleraar. Samen met de docent lichamelijke opvoeding werd een training van anderhalf uur verzorgd.

Activiteiten

TV Swaegh organiseerde activiteiten in de wijk om zo nog meer kinderen gratis kennis te laten maken met tennis en de vereniging.

Het Limonadetoernooi

Op tien middagen werd onder leiding van clubleraar Marco van Bavel een gratis uurtje sport en spel (met tenniselement) aangeboden voor alle jeugd van 5 t/m 8 jaar in de hele wijk. Aanmelden was niet nodig, de ouders konden iedere week zelf bepalen of ze wel of niet aanwezig zijn.  De vereniging zorgde voor een bekertje limonade voor alle deelnemers.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Het resultaat mag er zijn. Mede dankzij de nieuwe wijk Bangert Oosterpolder, die achter de tennisbaan ligt, is het aantal jeugdleden gestegen van 50 naar 90. De vereniging zorgt voor sociale binding in de wijk.