TV De Stap ziet ledenaantal fors groeien door nieuw jeugdbeleid

TV De Stap

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Tennisvereniging De Stap is een vereniging met vier banen en twee rode baantjes uit het Brabantse Luyksgestel, dicht bij de Belgische grens. Het jeugdledenaantal schommelde al jaren rond de vijftig. Mooi, maar niet altijd genoeg om leuke en passende activiteiten te organiseren. Het bestuur streefde naar een toename van het aantal jeugdleden en hoopte dat te bereiken door meer binding tussen de jeugd en de club te creeren. De Stap richtte zich daarbij met name op vergroting van het aantal speelmomenten en aanpassing van het trainingsaanbod.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

De Stap zag in dat het jeugdspelers alleen beter kon binden als ze het gehele jaar door regelmatig zouden komen tennissen.  Enkele jaren geleden werd daarom besloten om voor de basisschooljeugd (t/m groep 7) alleen nog een trainingscyclus van een heel jaar (37 weken) aan te bieden. Van die 37 trainingen hebben er 22 buiten plaats en vijftien in een tennishal, voor ca. €35,- per maand. Voor dat bedrag krijgen de jeugdleden training in een groep van vier spelers, een zeer betrokken trainer en kunnen ze gebruikmaken van de juiste ballen en materialen. Kinderen stromen na de kennismakingslessen vrijwel automatisch door in deze lessencyclus.

Naast de trainingen is het spelen van wedstrijden van belang. De jeugdleden worden door de trainers actief benaderd om deel te nemen aan de Tenniskids World Tour en de competitie. Het creëren van een echt teamgevoel is daarbij van groot belang. De teams trekken daarom veel gezamenlijk op. Tevens worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Door de betrokkenheid van de trainers en de jeugdcommissie en het gegeven dat de jeugdleden gedurende het hele jaar komen spelen en/of trainen, is het aantal jeugdleden van De Stap inmiddels verdubbeld tot ruim honderd. Uit de cijfers blijkt tevens dat nog slechts door een klein aantal jeugdleden in de basisschoolleeftijd het lidmaatschap na verloop van tijd weer wordt opgezegd.

En het nieuwe beleid heeft meer voordelen. Het is voor de club makkelijker geworden om mensen enthousiast te maken voor een plaats in de jeugdcommissie en er is een behoorlijke groei zichtbaar in de leeftijdscategorie 25-40 jaar. Ouders van jeugleden zien het tennis immers van dichtbij en worden ook enthousiast. Het totale ledenaantal is binnen vier jaar gestegen van ongeveer 225 tot ruim 350.