Tennis op Maat krijgt scholieren aan het tennissen

Tennisschool Tennis op Maat

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Tennisschool Tennis op Maat geeft bij acht tennisverenigingen in de regio Amsterdam tennisles. Om zoveel mogelijk jeugd warm te maken voor de tennissport, heeft Tennis op Maat in samenwerking met vijf verenigingen zijn eigen Schooltennis-programma opgezet. Het programma, dat op veel vlakken vergelijkbaar is met Schooltennis van de KNLTB, heeft als doel om in elke fase van de kennismaking met tennis de drempel voor de kinderen zo laag mogelijk te maken en ze uiteindelijk te interesseren voor een lidmaatschap bij een van de Amsterdamse tennisverenigingen.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Schooltennis van Tennis op Maat begint met een dag op school om zoveel mogelijk kinderen uit de groepen 3 en 4 enthousiast te maken voor de tennissport. “Op die dag willen we er dan ook vooral een feest van maken”, aldus Coen van Keulen van Tennis op Maat. “De kinderen doen verschillende spellen in circuitvorm met verscheidene attributen, zoals ballonnen. We hopen zo vooral een belangrijke stap te maken in het enthousiasme.”

Na de dag op school volgt een dag op een van de bij het project aangesloten tennisverenigingen. Van Keulen: “Ik denk dat wij daar uniek in zijn. Voor veel verenigingen is de stap om kinderen ook werkelijk naar de vereniging te krijgen, een moeilijke. Wij proberen die drempel weg te nemen. De kinderen mogen onder schooltijd naar de vereniging komen om les te krijgen, het wordt een soort tennissportdag. Op zo'n moment hebben wij bijna alle banen van een vereniging in gebruik om lessen te verzorgen. Dan gaat het om zeker 100 kinderen tegelijk.” Tennis op Maat juicht ook toe dat de kinderen zoveel mogelijk door ouders naar de dag op de vereniging worden gebracht en weer worden opgehaald. Zo zien ook zij het enthousiasme en weten ze in welke omgeving hun kinderen sporten en plezier hebben.

Na de dag op de vereniging volgt een aanbod dat verschilt per verenging. “Meestal bestaat de aanbieding uit een aantal proeflessen die de kinderen nog zonder lidmaatschap kunnen volgen. En daar krijgen ze er bijvoorbeeld een leenracket en ballen bij, ze hoeven nog steeds weinig aan te schaffen. Voor de proeflessen kunnen ze zich online inschrijven.” Om eventuele twijfelaars te overtuigen om lid te worden, volgt er nog een aanbod. “Na de proeflessen kunnen kinderen voor 100 euro het restant van de lessen in het seizoen blijven volgen en soms zit er nog een extra voordeel aan vast. Bij TV Osdorp hebben we bijvoorbeeld een racket cadeau gedaan, weer om de drempel nog iets verder te verlagen.”


De stappen van Tennis op Maat op een rij:

  • Kennismakingsdag op school

  • Dag bij de tennisvereniging, onder schooltijd (ook ouders welkom)

  • Proeflessen (mogelijkheid tot lenen materiaal)

  • Blijven lessen tot einde seizoen voor 100 euro (met eventueel extra voordeel zoals een gratis racket)

  • Lidmaatschap tennisvereniging

 

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Bij de ene vereniging werkt het schooltennisproject van Tennis op Maat veel beter dan bij de andere, maar met name bij TV Osdorp bleek het programma een groot succes. De club kampte in 2013 met een tekort aan jeugdleden, het totaal schommelde rond de 75 à 80 leden. Na het schooltennisproject van Tennis op Maat moest na de zomer van 2014 echter een ledenstop worden agekondigd. Van Keulen: “Er zijn nu meer dan 150 jeugdleden. En we zijn aan het bekijken of we de limiet kunnen verhogen, want er is op de banen in Osdorp nog ruimte voor meer spelers.” Het schooltennis van Tennis op Maat is in het algemeen een groot succes gebleken dit jaar. Het leidde in 2014 tot zeker 30 nieuwe tennisleden.

Zelf aan de slag? Lees meer over KNLTB Schooltennis