Samenwerking met voetbalclub helpt TV Nieuwstadt aan nieuwe leden

TV Nieuwstadt

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Het toekomstperspectief van TV Nieuwstadt zag er niet rooskleurig uit. De Limburgse vereniging had een ledenbestand van 85 leden, waarvan slechts drie jeugdleden. De gemiddelde leeftijd lag ver boven de vijftig jaar. “Wij hadden een gebrek aan jeugdleden en leden in de leeftijdscategorie tussen de 30 en 40 jaar”, vertelt vicevoorzitter Ben van der Tier. Het bestuur moest iets ondernemen om het ledenaantal op te krikken en een verjongingsslag te maken.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

De nabijgelegen voetbalclub bracht de oplossing. Van der Tier: “De voetbalclub ligt pal naast ons complex. Wij merkten dat veel van onze leden waren overgestapt op de voetbalvereniging. In samenspraak met de voetbalclub bedachten wij een combitarief. Wie lid werd van zowel de tennis- als de voetbalclub, kreeg een korting van dertig euro op beide contributies. Al snel kwamen de eerder gestopte leden weer bij ons terug. Dit waren vooral leden tussen de 25 en 35 jaar.”

Daarnaast profiteerde Nieuwstadt van de nieuwe basisschool, die net als de voetbalclub naast het tenniscomplex gevestigd is. “Indirect zorgde die aanwezigheid voor nieuwe leden. Ons complex is namelijk net vernieuwd en alles ziet er keurig uit. Die uitstraling maakte de kinderen nieuwsgierig om eens een kijkje te nemen en zodoende kwamen zij in aanraking met tennis. Daarna ging het als een lopend vuurtje door de school en de buurt.” Of zoals Van der Tier het omschrijft ontstond er een ‘tennisbaleffect’. “Daarnaast werden er ouders van de kinderen lid en ook deze groep nam weer nieuwe mensen mee naar de club. Kort door de bocht gezegd heb je maar een paar nieuwe leden nodig; de rest volgt vanzelf.” 

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Het ledenaantal groeide van 85 naar 150 leden. Ook nieuwe sponsoren kwamen af op de verhoogde animo. Daar waar Nieuwstadt het eerder moest doen met drie sponsors, staat de teller nu op 24 sponsors. “De club leeft weer”, beaamt Van der Tier. “Voorlopig zullen wij niet actief verdergaan met het werven van leden. Het is nu belangrijk om meer vrijwilligers bij de club te betrekken. Want door de ledenstroom is er veel meer werk ontstaan. Maar daar zijn we alleen maar blij mee.”