Ouderen in beweging op Rotterdamse tennisbanen

Best Practice door: TV Alexanderstad

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

In het district Rotterdam probeerden verscheidene verengingen meer leden te werven en in de regio leefde tevens de wens om meer ouderen in beweging te krijgen als bijdrage aan een gezonder leven. Met name TV Alexanderstad bleek een goede locatie voor het project omdat in de directe omgeving van de club relatief veel ouderen wonen. Een deel van de 55-plussers valt zelfs in de categorie 'non-movers'. Voor hen is er haast een medische noodzaak om in beweging te komen.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Onder leiding van Marie-José van den Oever-Hof, voorzitter van Stichting Gehandicapten Tennis Alexanderstad en tevens bestuurslid KNLTB breedtesport in het district Rotterdam, werd het project Tennis Fit opgezet, een laagdrempelig programma voor 55-plussers om kennis te maken met tennis, vergelijkbaar met het huidige Clubfit-programma van de KNLTB. Het doel was om van alle 55-plussers uit wijken rondom de betrokken verenigingen in totaal ongeveer 100 mensen te laten deelnemen aan Tennis Fit. Het project moest er tevens toe leiden dat in een later stadium ongeveer de helft van die 100 lid werd van een van de verenigingen en dat de verengingen in kwestie een 'tweede huis' zouden worden voor de tennisser van 55+. Om het project te realiseren, kreeg de organisatie steun van drie partijen:

  • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Sport gemeente Rotterdam (verstrekte subsidie)

  • KNLTB (verzorgde aangepaste ballen, zogenoemde Stage 1-ballen, bekend van Tenniskids)

  • Avant Sanare, centrum voor mentale gezondheid (moet in een later stadium een aantal deelnemers opleiden tot 'beweegmaatje', zodat zij weer anderen kunnen motiveren tot bewegen)

Om de ouderen ook daadwerkelijk te bereiken, werden de volgende 'instrumenten' gebruikt:

  • Flyers en posters drukken

  • Posters ophangen en achterlaten bij verenigingen, buurthuizen, sporthallen en andere publieke ruimten

  • Flyers door verenigingsleden laten verspreiden bij bibliotheken, fysiotherapeuten, winkelcentra etc.

  • Stukjes in lokale dagbladen

  • inschrijfmogelijkheid op websites betrokken verenigingen

Om het project ook daadwerkelijk laagdrempelig te houden, is het zaak waar mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de deelnemers. Niet via een lange vragenlijst, maar door tijdens de lessen goed te luisteren naar de deelnemers. “Als een deelnemer aangeeft niet goed te kunnen hardlopen, pas je de les daarop aan”, benadrukt Van den Oever-Hof.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Bij uitrolling van de plannen werd door de organisatie de nadruk gelegd op tennisvereniging Alexanderstad en daar werd het project dan ook een groot succes. Gerichte promotie bij woongelegenheden en buurthuizen voor ouderen en advertenties in wijkbladen leidde tot 60 aanmeldingen voor de Tennis Fit-lessen bij Alexanderstad en de helft van die deelnemers is inmiddels lid van een tennisvereniging. De 'overdagleden', waartoe de 55-plussers voornamelijk behoren, kunnen zowel in de zomer als in de winter op de rustige momenten tegen een gunstig tarief (winter: €4,50 per twee uur, zomer: €1,50 per twee uur) en daar wordt door de deelnemers van Tennis Fit inmiddels volop gebruik van gemaakt.

“Ook het enthousiasme bij Alexanderstad was essentieel voor dit succes”, blikt Van den Oever-Hof terug op het project. Ze nam ook zelf enkele Tennis Fit-lessen voor haar rekening. “Persoonlijke aandacht en enthousiasme van de leraren is heel belangrijk om de mensen te motiveren en te interesseren voor de sport.”