Maak kennis met tennis bij TC Dokkum

Best practice door: TC Dokkum

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Hoe krijg je 50+ers aan het tennissen en hoe vang je ze goed op binnen de club? De Senior-Plus Commissie van TC Dokkum heeft voor 50-plussers, die nog nooit hebben getennist of dat lang geleden ooit hebben gedaan, een speciaal starterspakket samengesteld: ‘Maak kennis met tennis’.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Gedurende een aantal weken worden de belangstellenden bij de hand genomen en ontdekken ze of tennis wat voor ze is. Combinatie van les, begeleid vrij spelen en gezelligheid. Naast de lessen verzorgt een groep vrijwilligers vrijspeelmomenten voor de cursisten. De vrijwilligers spelen dan mee en begeleiden de deelnemers. Spelregels en ongeschreven regels komen tijdens de koffie aan bod. 

Dit pakket bestaat uit: 

  • 6 lessen van een gediplomeerde trainer; 
  • 6 maal oefenen met elkaar onder begeleiding van clubleden op 
    een ochtend;
  • praten over alles wat met de tenniswereld samenhangt (vaak 
    onder de koffie), zoals telling, soorten rackets, hoe een baan wordt 
    gereserveerd en andere geschreven en ongeschreven regels.

Tennisrackets en ballen worden gedurende die eerste 6 weken gratis ter beschikking gesteld. Het starterspakket wordt aangeboden voor de prijs van € 45,00 p.p.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

De lessen lopen al meerdere jaren en de deelnemers worden bijna allemaal lid van TC Dokkum. Deelnemers die dichterbij een andere vereniging wonen, worden gestimuleerd daar lid te worden als de deelnemer dit prefereert.