Ledenwerving Medemblikker Tennis Club

Best practice door: Medemblikker Tennis Club

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Voorzitter Sjaak Beers: "Het aantal leden van onze vereniging liep de laatste jaren steeds verder terug en de gemiddelde leeftijd van de senioren kwam al aardig in de buurt van de 'AOW grens'. Mijn voornaamste doelstelling en actieplan als nieuwe voorzitter van MTC was daarom ledenwerving."

"Een artikel in het blad Centre Court gaf me voldoende inspiratie om het op te pakken. 'Je tennismaat woont in de straat', was de kreet van onze buurverereniging TC Middenmeer en TC Petten. Hun stratentoernooien hadden veel nieuwe leden opgeleverd. Naar aanleiding hier van heb ik een afspraak gemaakt met de voorzitter van TC Middenmeer en deze wilde hun succes graag aan andere verenigingen overbrengen."

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Beers: "Op basis van deze punten werd een draaiboek en actieplan gemaakt met een goed tijdschema. Op tijd beginnen is belangrijk als je met vrijwilligers heb te maken. Vervolgens begint het zoeken naar en benaderen van wijkenteamcaptains. Deze captains instrueren en waar nodig helpen om hun team samen te stellen."

Een team bestaat uit drie leden en minimaal drie niet-leden. Van alle deelnemers mailadressen en telefoonnummers verzamelen is een must om goed te kunnen communiceren. Iedereen tijdig informeren over de voortgang is een belangrijk item.

Het draaiboek:

-       Captainsoverleg;

-       Introductieaanbiedingen maken;

-       Wedstrijdschema opstellen. (i.o.m. wedstrijdcommissie);

-       Programmaboekje in elkaar zetten en persoonlijk bezorgen bij elke deelnemer;

-       Berichten naar lokale media verzorgen;

-       Oefenavonden/middagen af spreken met aspirant-leden en de tennisschool;

-       Programma maken voor de finaledag i.c.m. Open Tennisdag;

-       Zorgen voor voldoende informatie en promotiemateriaal;

-       Alle aspirant-leden persoonlijk benaderen en informeren over een vervolg;

-       Met behulp van tennisschool, mentortennis en recreatiecommissie een vervolg-                  traject opzetten;

De succesfactoren:

-       Goed organisatieteam;

-       Geschikte captains;

-       Communicatie en administratie;

-       Persoonlijke benadering;

-       Gezelligheid staat boven prestatie;

-       Jong en oud naar de zin maken;

-       Mooi weer!

 

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Beers: "De enthousiaste organisatie en een goed draaiboek bleken het fundament voor succes. Onze klus is fantastisch geslaagd en het resultaat mag er zijn:  67 nieuwe senior- en 29 nieuwe jeugdleden hebben zich bij onze vereniging gevoegd. Deze groei van ongeveer veertig procent betekent dat er intern het een en ander wordt aangepast."