Invoering padel gouden zet van tennisvereniging UTV

UTV Ulvenhoutse Tennisvereniging

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Alternatieve vormen van tennis worden steeds populairder en dat geldt ook voor padel: een racketsport met veel kenmerken van squash en tennis. De combinatie van deze twee sporten staat garant voor snelle en spannende rally’s. Padel sluit aan bij een groeiende behoefte van tennissers aan variatie en keuzevrijheid en biedt, net als een aantal andere vormen van tennis, kansen voor verenigingen. Bij UTV uit Ulvenhout zijn ze voorloper op het gebied van padel. De club hakte in 2013 de knoop door en legde begin 2014 een tweetal padelbanen aan. Het duurde even, maar daarna sloeg het geweldig aan bij de leden. 

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

“We zijn daar min of meer blind ingestapt”, blikt oud-bestuurslid Pieter de Leijer terug, die in januari 2017 is opgevolgd door Huub Kokshoorn. “Het was zeker niet zo dat wij leden hadden die uit zichzelf aangaven dat zij graag padel wilden spelen. In het begin vonden ze het ook wel een beetje vreemd. Toen ze een keer geproefd hadden van padel, werden ze echter heel enthousiast. Leden ervaarden de kick en wilden niks anders meer.” Toegegeven, er was ook nog een andere reden om padel een kans te geven. UTV moest nodig de druk op de reguliere banen verlichten, zeker in de avond waren er geregeld wachttijden. Bovendien gaf de gemeente, vanwege het risico op oneerlijke concurrentie ten opzichte van nabijgelegen clubs, geen toestemming voor uitbreiding van het aantal reguliere banen. De vereniging verdiepte zich vervolgens in padel, ging langs bij een aantal padellocaties en werd zogezegd bevangen door het padel-virus. Er werden twee padelbanen aangelegd à 50.000 euro per baan. “Maar tegenwoordig zijn die banen veel goedkoper.”

Het was de investering voor UTV meer dan waard. De Leijer: “De druk op de tennisbanen was ’s avonds vaak groot. Dit nam af doordat onze leden padel gingen spelen in plaats van te wachten. We zien ook minder verloop van leden én een aanwas met leden die aangeven specifiek padel te willen spelen. Zo compenseert padel ook de terugloop in het ledenaantal en zorgt het voor een andere dynamiek op ons park! We hebben al enige jaren een ledenstop en dat is sinds 2014 zo gebleven. Door het succes van padel zijn we nu naar uitbreidingsmogelijkheden aan het kijken. We hebben het plan aan onze leden voorgelegd om in 2017 twee extra padelbanen aan te leggen. Of dit haalbaar is zal grotendeels afhangen van de mogelijkheden die de Gemeente Breda ons hierin kan bieden."

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Nu de KNLTB de waarde van padel onderkent en de nieuwe tennisvorm nadrukkelijk ondersteunt, geldt UTV als een geweldig voorbeeld van wat padel voor een club kan betekenen. De Leijer: “Nu zijn wij zover dat wij ons verhaal vertellen aan andere verenigingen die met padel aan de slag willen. Verder hebben we padel inmiddels ingezet voor een maatschappelijk project voor mensen met een beperking, voor sportontwikkeling op middelbare scholen en bieden we geregeld clinics aan. Ik zou elke club adviseren padel op te nemen in het tennisaanbod en dan twee zaken vooral benadrukken: er moet ten eerste een doordacht plan opgesteld worden voor de financiering van de banen. Het is namelijk een behoorlijke investering. Daarnaast is het verstandig om direct een padelcommissie op te richten die actief aan de slag gaat met padel op de club. Die commissie regelt alles wat betreft de organisatie, marketing, competities en toernooien. Op die manier wordt padel bij iedere club een succes.”