Het stratentoernooi van TV Vijfhuizen

Best practice door: TV Vijfhuizen

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

TV Vijfhuizen wilde een stijging van nieuwe leden realiseren. Een stratentoernooi bleek een goede manier. Wat komt er allemaal bij kijken en welk resultaat heeft het opgeleverd?

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

In eerste instantie liep de inschrijving erg stroef. Veel tijd is daarom gaan zitten in het overtuigen van leden om deel te nemen en te helpen met het formeren van teams. Ten opzichte van andere clubs, waren de teams tijdens dit stratentoernooi klein. Elk team bestond uit ongeveer vijf personen, waardoor een lid niet veel tijd kwijt was aan het formeren van een team.

De organisatie heeft zich niet gericht op een specifieke doelgroep. Wel is de ambitie om een evenwichtiger ledenbestand te creëren.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Als aanbieding is korting op het lidmaatschap gegeven en hoefden deelnemers geen inschrijfgeld te betalen. Het drie dagen durende evenement heeft 19 nieuwe seniorleden opgeleverd. 

Er is een extra nieuwe ledenavond georganiseerd naar aanleiding van het stratentoernooi. Doel was om meteen een band te krijgen met de nieuwe leden. De opkomst was niet heel hoog, maar er zijn wel een hoop onduidelijkheden uit de wereld geholpen. De mensen hebben de cultuur van de vereniging en tenniswereld leren kennen.

Bovendien zijn uit deze avond een aantal verbeterpunten voor het stratentoernooi en de opvang van nieuwe leden gekomen voor de vereniging. De organisatie ziet deze nieuwe ledenavond dus als een groot succes.