10 meest gestelde vragen

10 meest gestelde vragen..

..over ledenwerving

Wat is de meest effectieve leeftijd om jeugdleden te werven?

Werving is goed mogelijk vanaf een leeftijd van ongeveer 5 jaar. Er zijn zelfs verenigingen waar kinderen van 4 jaar al kunnen beginnen. Het is wel van belang dat de kinderen op een goede manier opgevangen worden op de vereniging. Aangepaste materialen, formats en baangrootte zijn belangrijke elementen. Het programma Tenniskids is hiervoor ideaal. 

Wat is een beproefd middel voor het werven van jeugdleden?

Tenniskids@school (voorheen schooltennis) is een veel gebruikt middel om kinderen te werven voor de tennisvereniging. Werving vanaf groep 2 of 3 is zeker mogelijk. Kijk op www.knltb.nl/school voor uitgebreide informatie, zoals voorbeeldlessen. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om materialen te lenen.

Daarnaast kan ook gedacht worden aan activiteiten waarbij via eigen jeugdleden potentiële leden kennis maken met tennis. Denk bijvoorbeeld aan vriend-vriendinnentoernooitjes of een ouder-kind toernooi.

Hoe werven we het meest effectief seniorleden?

Uit onderzoek blijkt dat ruim 80% van de seniorleden via vrienden, kennissen, collega’s of familie met tennis in aanraking komt. Het is daarom goed om na te denken over wervingsactiviteiten waar dit element in zit. De organisatie van een stratentoernooi is een goed voorbeeld hiervan. 

Daarnaast is er ook een speciaal programma voor werving van spelers tussen de 45 en 65 jaar: Clubfit

Wat is de rol van de tennisleraar bij ledenwerving?

De rol van de trainer is van groot belang. Een trainer die enthousiast is en ook aanwezig is bij verenigingsactiviteiten zorgt voor meer beleving en binding van de leden. Daarnaast kan de trainer een echte aanjager zijn om leden mee te laten doen met verenigingsactiviteiten.

In de brochure Samenwerking met de tennisleraar komen alle achtergronden van het trainersvak naar voren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de rol van de trainer binnen het verenigingsbeleid en wat de trainer van de vereniging kan verwachten en andersom.

Bekijk ook deze video:

Dragen andere tennisvormen (padel en beachtennis) bij aan ledenwerving?

De KNLTB signaleert de groeiende behoefte van tennissers aan variatie en keuzevrijheid en beseft dat andere vormen van tennis kansen bieden voor verenigingen. Daarom stimuleert de KNLTB verenigingen om in te spelen op deze behoefte door het tennisaanbod te verruimen. Andere vormen van tennis zoals padel en beachtennis worden steeds populairder. Dit biedt nieuwe kansen voor verenigingen; het biedt leden een ruimer tennisaanbod en zorgt doorgaans voor veel levendigheid op de club.

Hoe organiseer je het meest effectief een Open Dag?

Het belangrijkste is om de huidige leden in te zetten als ambassadeurs. Zorg dat jouw  leden de potentiële leden stimuleren om naar de Open Dag te komen. Een beproefde actie is bijvoorbeeld een Stratentoernooi.

Een goede Open Dag moet tevens voldoende gepromoot worden. Daarom heeft de KNLTB voor deze acties ook een keur aan promotiematerialen beschikbaar gesteld. Kleed jouw vereniging aan met passende posters en banners zodat iedereen weet wat er staat te gebeuren en waar je je kunt aanmelden.
Tenslotte is het aan te bevelen om de Open Dag te combineren met een ander clubevenement, zodat er voldoende levendigheid is op de vereniging.

Hoe zet je de website in als wervingsinstrument?

De site moet technish goed werken. Zorg ervoor dat de website responsive is en daarmee geschikt is voor het toenemende bezoek via een smartphone en tablet. Let er ook op dat de site up to date is en gebruik zoveel mogelijk beeldmateriaal.
Belangrijk is dat een potentieel lid in één oogopslag kan vinden hoe hij of zo lid kan worden van de vereniging. Zet ‘lid worden’ zo prominent mogelijk op de site en zorg dat de procedure voor aanmelden gemakkelijk is. Bijvoorbeeld door het laten invullen van een webformulier.

Is de prijs van een lidmaatschap een bepalende factor om lid te worden van tennisvereniging?

Het aanbieden van een aantrekkelijk aanbod is absoluut drempelverlagend voor geïnteresseerde deelnemers om lid te worden. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van een serie proeflessen tegen een aantrekkelijk tarief. Je krijgt dan de kans om potentiële leden op een goede manier kennis te laten maken met tennis en de vereniging. In veel gevallen zijn deze ‘nieuwe’ leden na de proeflessen vaak zo enthousiast geworden dat ze willen instromen in het reguliere lidmaatschap.

Hoe zorgen we ervoor dat ledenwerving en ledenbehoud een structureel aandachtspunt binnen de vereniging blijft?

Borging in het bestuur van de vereniging is van belang. Zorg ervoor dat er bij jouw vereniging een bestuurslid is die ledenwerving en ledenbehoud in het takenpakket heeft. Daarnaast zien we steeds meer verenigingen waar een speciale commissie voor ledenwerving en ledenbehoud is opgericht. Deze commissie zorgt voor continuïteit en afstemming tussen de verschillende commissies.  

Hoe kan de KNLTB onze vereniging ondersteunen op het gebied van ledenwerving en ledenbehoud?

De tennisbond beschouwt gezonde tennisverenigingen essentieel voor een gezonde tennissport op lange termijn. Daarom wordt er nadrukkelijk ingezet op het behoud van bestaande leden en het werven van nieuwe leden. De KNLTB staat de verenigingen al enkele jaren bij in die missie, maar ziet dat veel tennisclubs behoefte hebben aan concreter advies. Want hoe krijg je potentiële leden naar je club en hoe zorg je ervoor dat ze daar ook genoeg plezier beleven om te blijven? Met heldere stappenplannen en advies op maat hoopt de KNLTB die vragen te beantwoorden. De Accountmanager van de KNLTB kan de vereniging op weg helpen en meer informatie geven. 

 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.