Ledenbehoud

Vaak ligt de focus bij verenigingen op het binnenhalen van nieuwe leden. Echter, de helft van de nieuwe leden zal binnen drie jaar alweer de club verlaten. De aandacht van verenigingen moet daarom niet alleen liggen op de 'voordeur' met het binnenhalen van nieuwe leden, maar juist ook op de 'achterdeur' door leden steviger te binden aan de vereniging.