Training baanonderhoud

De KNLTB vindt het belangrijk om kennis over onderhoud en beheer van banen te delen en te bevorderen. Daarom werkt de KNLTB samen met externe partners om trainingen over baanonderhoud aan te bieden.

Een goede accommodatie is een basisvoorwaarde voor een gezonde tennisvereniging. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de tennisbanen. Tennisbanen zijn hét visitekaartje van de club richting leden en potentiële leden. Het onderhouden van een tennisaccommodatie is dan ook een belangrijke en steeds terugkerende activiteit binnen een vereniging. De wijze waarop dit georganiseerd is, verschilt per vereniging. Het grootste gedeelte van het dagelijks en wekelijks onderhoud bij verenigingen wordt uitgevoerd door vrijwilligers.   

Het behoeft geen betoog dat een goed onderhouden tennisbaan bijdraagt aan het spelplezier, imago van de club en een optimale levensduur. Aandacht voor kennisdeling en kennisbevordering over onderhoud en beheer van tennisbanen vindt de KNLTB daarom ook zeer belangrijk. Naast het ontwikkelen en beschikbaar stellen van documentatie over het onderhoud van tennisbanen en ondersteuning door middel van een gratis KNLTB banenscan voor aangesloten verenigingen, werkt de KNLTB ook samen met externe partners om aanbod van trainingen baanonderhoud voor de meest voorkomende baansoorten te creëren.

Samenwerking

De KNLTB werkt samen met IPC Groene Ruimte en Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) aan de ontwikkeling van het opleidingsaanbod voor onderhoud van tennisbanen. Hiertoe is met deze partijen een convenant ondertekend om de samenwerking te bekrachtigen. Om verdere ontwikkeling mogelijk te maken en de continuïteit en kwaliteit van het opleidingsaanbod te borgen, vormen de drie samenwerkingspartners aangevuld met een vertegenwoordiger van de Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland (VTN) de stuurgroep baanonderhoud. De uitvoering en verantwoordelijkheid van de trainingen is in handen van IPC Groene Ruimte. Deelnemers aan de trainingen krijgen na afloop een verklaring van deelname uitgereikt. 

Praktijkgerichte trainingen   

De trainingen zijn praktisch van aard en primair gericht op de doelgroep van vrijwilligers. Dit betekent dat de theorieles frequent wordt afgewisseld met praktijklessen. Geen saaie en lange lesdag, maar actief aan de slag op de baan

De praktische trainingen van IPC Groene Ruimte worden gegeven door trainers met de nodige praktijkervaring. De trainers hebben gedegen kennis van aanleg en onderhoud van tennisbanen en brengen hun kennis en vaardigheden op didactische wijze over.

Planning trainingen 2020

Het opleidingsaanbod voor 2020 bestaat uit twee soorten trainingen, te weten gravel/gravel op afschot en kunstgras/roodzand kunstgras.

De kosten voor ieder afzonderlijke training bedraagt €195,-- per deelnemer.

Hieronder de data met trainingen aangeboden door IPC Groene Ruimte.

Gravel/gravel op afschot

Zaterdag 21 maart 2020

Locatie:

N.t.b.

Tijdstip: 10:00 - 15:00 uur

Aantal deelnemers: maximaal 16 (minimaal 12 personen)

Hier vind je meer informatie over de training en inschrijven.

Kunstgras/roodzand kunstgras

Zaterdag 14 maart 2020

Locatie:

TC De Rauwbraken, Rauwbrakenweg 44, Berkel-Enschot

Tijdstip: 10:00-15:00 uur

Aantal deelnemers: maximaal 16 (minimaal 12 personen)

Hier vind je meer informatie over de training en inschrijven.