Jouw school als springplank voor Nederlands toptalent?

De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis weer een serieuze concurrent worden binnen het internationale toptenniscircuit. Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, werkt de KNLTB sinds september 2016 nauw samen met gecertificeerde tennisscholen. Deze scholen spelen een prominente rol in het opleiden van talentvolle spelers in Nederland. Er is gekozen voor een samenwerkingsmodel waarin alle partijen elkaar beter maken, scherp houden en zodoende topprestaties gaan leveren.

Instroomtrainingen

In 2020 start de KNLTB gezamenlijk met tennisleraren, tennisscholen met de zogenoemde instroomtrainingen voor kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot en met 10 jaar. Instroomtrainingen zijn bedoeld voor spelers met de intrinsieke motivatie zich te willen verbeteren. De instroomtrainingen bieden leergierige tennissers, aanvullend op clubtrainingen, een uitdagende activiteit met gelijkgestemden en onder goede begeleiding. Meer informatie is te vinden via deze pagina

Landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen

In de periode 2019-2020 bestaat het netwerk van gecertificeerde tennisscholen uit zeven tennisscholen voor talenten in zowel de basis- als de middelbare school leeftijd (t/m 18 jaar), omringd door zevenentwintig tennisscholen die de scouting en eerste opleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd voor hun rekening nemen. Onder regie van de KNLTB én in samenwerking met elkaar verzorgen deze tennisscholen de jeugdopleiding. Al deze gecertificeerde partners doorliepen met succes de selectieprocedure uitgevoerd door de KNLTB i.s.m. onafhankelijk adviesbureau NMC Bright en toonden zich bereid samen met de bond de beste jeugdspelers op te leiden conform het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top'

De KNLTB helpt de scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner en maakt met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties, de manier van samenwerken en de mentaliteit waarmee (samen)gewerkt wordt. Bij de gecertificeerde tennisscholen wordt de tennisopleiding gegeven door trainers die voor deze samenwerking gekozen hebben en voldoen aan de certificeringscriteria. Zij werken nauw samen met de KNLTB en met elkaar. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op de internationale standaard van jeugdopleidingen.

Op knltb.nl vind je een overzicht van alle gecertificeerde tennisscholen. De landelijke dekking van het netwerk ziet er momenteel als volgt uit:

Samenwerking is een van de sleutelwoorden binnen het netwerk. Zowel met de KNLTB als met de andere gecertificeerde tennisscholen. In de ideale situatie stroomt een talent straks van de vereniging door naar een tennisschool gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd jaar en vandaar via een tennisschool gericht op kinderen in de middelbare schoolleeftijd jaar naar de nationale selectie. 

Voordelen partnership

Een partnership met de KNLTB biedt tennisscholen vele kansen en voordelen.

  • Beschikking over de kennis en kunde van de KNLTB zoals ex-topspelers en topcoaches, fysieke trainers, medische staf (bondsarts en haar netwerk van specialisten en fysiotherapeut) en de inzet van de video-analist en sportdiëtiste van de KNLTB.
  • Intensieve samenwerking met andere gecertificeerde tennisscholen en de KNLTB, waarin de tennisschool gericht op kinderen in de middelbare schoolleeftijd een sturende en coördinerende rol inneemt binnen de overeengekomen regio.
  • Verhoging van de aantrekkingskracht voor topjeugd en professionele spelers in de regio. Het opleidingsinstituut is onderdeel van een landelijk netwerk dat bestaat uit de beste tennisscholen.
  • Aanlevering topjeugd vanuit omliggende verenigingen; er worden vanuit de database van de KNLTB Talentendagen georganiseerd bij de tennisscholen gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd.
  • Gebruik maken van het veelzijdige spelervolgsysteem KNLTB TennisLife en het Meerjaren Opleidingplan Tennis met alle technische, tactische, fysieke en mentale concepten.
  • Financiële ondersteuning van talentvolle spelers door de KNLTB bij uitsluitend gecertificeerde partners. 

Aanmelden seizoen 2020-2021

Vanaf nu kunnen tennisscholen zich weer inschrijven voor de nieuwe selectieronde als gecertificeerde tennisschool. Kijk op deze pagina voor alle informatie.

Wat als jouw tennisschool (nog) niet in aanmerking komt?

Indien een tennisschool (nog) niet in aanmerking komt, is certificering in de toekomst nog wel een optie. De certificeringsovereenkomsten voor tennisscholen hebben namelijk een looptijd van een jaar.

Vragen en meer informatie

Heb je een vraag over bovenstaande informatie, bekijk dan de veelgestelde vragen onderaan deze pagina. Voor meer informatie, ga naar knltb.nl waar je ook een overzicht vindt van alle gecertificeerde partners en antwoorden op veelgestelde vragen van ouders. Je kunt ook een email sturen naar jeugdopleiding@knltb.nl.

Veelgestelde vragen

Komen alleen tennisscholen in aanmerking?

Nee, alle opleidingsinstituten die voldoen aan de gestelde criteria komen in aanmerking voor het landelijk netwerk. 

Hoe kan ik kenbaar maken dat mijn tennisschool interesse heeft om opleidingspartner te worden?

Tennisscholen konden zich t/m 17 maart inschrijven voor de nieuwe selectieronde voor zowel boven- als onderbouwtennisscholen in seizoen 2019 - 2020. Je kunt ook altijd contact opnemen met de afdeling Toptennis via jeugdopleiding@knltb.nl

Mijn tennisschool voldoet (nog) niet aan de criteria voor certificering, wat nu?

Indien een tennisschool (nog) niet in aanmerking komt, is certificering in de toekomst mogelijk. De certiferingsovereenkomsten hebben namelijk een looptijd van een jaar.

Aan welke voorwaarden moet mijn tennisschool voldoen om in aanmerking te komen?

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het landelijk netwerk en kwaliteit te waarborgen  is certificering een voorwaarde. Je tennisschool moet voldoen aan bepaalde criteria. Meer informatie over de criteria vind je op deze pagina.

Wanneer vindt financiële ondersteuning van talentvolle spelers plaats?

Financiële ondersteuning vanuit de KNLTB wordt verleend aan toptalenten vanaf 10 jaar die trainen bij een van de gecertificeerde tennisscholen uit het landelijk netwerk. De KNLTB Technische staf (bestaande uit de hoofdbondscoaches, de prestatiemanager en de technisch manager) en de hoofdcoach van de tennisschool bepalen gezamenlijk of een talent in aanmerking komt voor subsidie. 

Wat kan ik als tennisschool doen als ik het niet eens ben met het beoordelingsrapport of als er sprake is van een conflict of meningsverschil?

Tot 30 dagen na ontvangst van het beoordelingsrapport kan een tennisschool een bezwaar indienen bij de Bezwaarcommissie. Bij een conflict of meningsverschil kan er eveneens contact gezocht worden met de commissie voor een onafhankelijk advies. De commissie bestaat uit drie leden, te weten dhr. Louk Sanders, dhr. Fried Schmitz en dhr. Marc Albert.

De Bezwaarprocedure Certificering Tennisscholen ziet toe op de bezwaren van tennisscholen.