Accreditatie

Om de kwaliteit van tennisleraren te verbeteren, startte de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) per 1 januari 2016 met het systeem voor Permanente Ontwikkeling. Belangrijkste component van PO is bijscholing.

Iedere tennisleraar die binnen twee jaar 24 PO punten behaalt met het volgen van bijscholing, kan zijn/haar licentie verlengen en lesgeven op de tennisclub. Tennisclubs zijn verplicht om samen te werken met een leraar met een geldige licentie.

Accreditatie PO-cursus volgen

De bijscholingskalender komt niet alleen vóór, maar ook zeker dóór de tennisleraren tot stand.
Ga jij een cursus volgen of heb jij al een cursus gevolgd waarvan je denkt dat die ook in aanmerking komt voor PO-punten?
Lees dan het document met richtlijnen en vul het formulier Aanvraag en richtlijnen accreditatie PO-cursus volgen' in.
Mocht de gevolgde bijscholing voldoen aan alle eisen ontvang jij hier PO-punten voor.

Accreditatie PO-cursus geven

Het systeem van PO biedt mogelijkheden voor externe partijen die cursussen verzorgen.
Dit kunnen tennisscholen zijn die intern een cursus aanbieden aan hun leraren of om opleidingsinstanties die interessante bijscholingen verzorgen.
Om kwaliteit van de cursussen te garanderen, worden de bijscholingen vooraf geaccrediteerd.
Lees het 'Aanvraag en richtlijnen accreditatie PO-cursus geven' voor externe opleiders voor meer informatie en vul het aanvraagformulier in. 

Accreditatie van intervisies 

Binnen de Permanente Ontwikkeling (PO) heeft de tennisleraar de mogelijkheid om zich in een bepaald gebied door te ontwikkelen via intervisiebijeenkomsten. Bij intervisie staat het leren van en met elkaar centraal. Intervisie is een groepsleerproces, ter verbetering van het eigen functioneren. Intervisie is een proces van geven en ontvangen; je geeft elkaar de ruimte om een casus in te brengen en je geeft elkaar feedback. Tennisleraren kunnen PO punten verdienen door deel te nemen aan een intervisiebijeenkomst. Ook kun je zelf een intervisiebijeenkomst organiseren. Lees in dat geval het formulier ‘Richtlijnen accreditatie intervisie’ en vul de accreditatieaanvraag in. 
   

Aanvraag en richtlijnen accreditatie PO-cursus geven

Waardevolle cursus gevolgd? Wellicht krijg je PO punten hiervoor!

Aanvraag en richtlijnen accreditatie PO-Cursus volgen

Als externe opleider een cursus aanbieden voor tennisleraren?

Richtlijnen accreditatie intervisie

Zelf een intervisiebijeenkomst voor andere tennisleraren organiseren?

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.