10 meest gestelde vragen

..over Tennisleraren

Wat is het (minimum)tarief van de tennisleraar?

Er is geen minimumtarief (meer). In het verleden bepaalde de Verenigingen van Nederlandse Tennisleraren een ‘richtsnoer’ met minimumtarieven voor groepslessen en privélessen en voor tennisleraren met A-, B- of C-licentie. De NMA (mededingingsautoriteit) heeft dit echter verboden.

Is er een functieprofiel voor een tennisleraar?

Er bestaan functieprofielen die gebaseerd zijn op de opleidingsprofielen. Daaruit kan de vereniging afleiden wat men kan en mag verwachten van een tennisleraar met bepaalde diploma’s. Voor de vereniging is het echter vooral belangrijk wat men nodig en te bieden heeft.

Bestaat er een standaard lesreglement?

Nee. De Verenigingen van Nederlandse Tennisleraren heeft in het verleden een voorbeeld-reglement gepubliceerd, maar er bleken teveel lokale verschillen en verschillen per leraar. Het is wel belangrijk om de leraar naar het lesreglement te vragen voor men een contract afsluit. Bovendien moet het lesreglement eenvoudig te vinden zijn op de website van de vereniging of tennisschool of tennisleraar. 

Zijn er standaardcontracten?

Ja, de KNLTB heeft drie verschillende standaardcontracten beschikbaar voor de vereniging. Deze contracten zijn ook afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren. De standaardcontracten zijn op te vragen bij de afdeling Juridische Zaken van de KNLTB via juridischezaken@knltb.nl.

Wat is het verschil tussen een diploma en een licentie?

Een diploma is een bewijs dat je de opleiding succesvol hebt afgerond. Een licentie voor tennisleraren geeft aan dat je les mag geven. Op 1 januari 2016 is het systeem van Permanente ontwikkeling ingevoerd. Vanaf deze datum is bijscholing een voorwaarde voor het verlengen van de licentie. Bij te weinig PO-punten voor verlenging betekent dit niet dat je ook jouw diploma kwijt bent.

Je kunt door bijscholingen te volgen de licentie alsnog verlengen vanaf de datum dat deze afliep, je hoeft de opleiding hiervoor niet opnieuw te volgen. Het is de taak en verantwoordelijkheid van iedere KNLTB-vereniging om een tennisleraar in dienst te hebben met een geldige licentie.

Hoeveel minuten duurt een lesuur?

Hier bestaat geen (verplichte) standaard voor. Het meest gebruikelijk zijn klokuren van 60 minuten, waarvan er 50 minuten wordt lesgegeven. De overige 10 minuten zijn dan voor de spelers om in te spelen en voor de tennisleraar om een (telefonisch) gesprekje (met speler of ouder) te voeren, iets te eten of drinken, naar het toilet te gaan of de administratie (absentie, speler-ontwikkeling) bij te houden. Soms worden kortere lesuren gehanteerd om meer spelers te kunnen indelen. 

Is er een vacaturebank voor tennisleraren vanuit de KNLTB?

Nee, nog niet. Deze is wel in ontwikkeling en is dan uitsluitend te gebruiken door verenigingen en tennisleraren met een geldige licentie.

Waar kan ik als tennisleraar of verenigingsbestuurder zien welke tennisleraren een geldige licentie hebben?

Als tennisleraar of verenigingsbestuurder kun je het licentieregister raadplegen in de Tennisleraren Community of de Verenigingscommunity. Je vindt deze in de bibliotheek onder tennislerarenregister.
In het register staan alleen de namen van tennisleraren die op dat moment een geldige licentie hebben. Als de tennisleraar die je zoekt er niet bij staat zijn er verschillende opties:

  1. De persoon heeft geen opleiding gevolgd, geen diploma en heeft dus geen geldige licentie.
  2. De persoon is nog in opleiding en heeft geen S-licentie aangevraagd.
  3. De persoon heeft wel een diploma, maar geen geldige licentie (meerdere mogelijkheden: nog niet aangevraagd, vergeten te verlengen, licentie is ingetrokken).
Hoe zit het met taakuren en vergaderuren?

Er bestaan verschillende afspraken hierover. Het belangrijkste is dat er vooraf duidelijkheid is over de verwachtingen van beide kanten. De Vereniging van Nederlandse Tennisleraren heeft ooit als standaard gesteld dat elk tiende uur een taakuur zou moeten zijn. Hoofdtrainers met (veel) verantwoordelijkheden komen daaraan tekort en voor tweede of derde trainers is het misschien ‘overdaad’.
Het is belangrijk om vast te stellen welke zaken inherent zijn aan de inhoudelijkheid van het lesgeven (lesvoorbereiding, voortgangsrapportage) en welke zaken ‘extra’ zijn en in plaats of als ondersteuning van vrijwilligers worden gedaan. Voor taakuren en vergaderuren worden ook vaak andere tarieven gehanteerd. Een richtlijn voor het (maximum) aantal uren is ook belangrijk; om misverstanden te voorkomen. 

Welke bijscholingen zijn er voor tennisleraren?

De focus van de KNLTB ligt op tennisinhoudelijke onderwerpen in ons aanbod van bijscholingen. Denk hierbij aan tactiek, techniek, foutenanalyse, Tennisfit, Tenniskids etc. Daarnaast focust de KNLTB zich ook op sport ondersteunende thema’s zoals motorische ontwikkeling en mentale weerbaarheid komen aan bod.

Naast het tennisinhoudelijke en sport ondersteunende hebben we ook aandacht voor zaken zoals de persoonlijke ontwikkeling van de tennisleraar en de vereniging, zoals ledenbehoud en -werving en de samenwerking van de trainer met een tennisvereniging.

Sinds 2019 is er getracht een meer regionaal aanbod aan te bieden voor de tennisleraren, alsook een sterke focus op praktijk: oefenstof op de baan. 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.