Financieel vergadering

Structurele samenwerking leraar

De leraar, een ambassadeur en bindende factor voor de vereniging
Tennisleraren hebben een essentiƫle positie in het Nederlands tennislandschap. Zij zijn vaak het gezicht van de vereniging, kennen veel leden, en zijn de aanjager van evenementen en activiteiten en dus bij uitstek een bindende factor op de vereniging. Om die rol goed te vervullen is structurele samenwerking met het bestuur onmisbaar.

Structurele samenwerking
De KNLTB stimuleert verenigingen om met de leraren een structurele samenwerking aan te gaan en nog meer samen met deze belangrijke ambassadeurs voor tennis op te trekken. De vijf pijlers van structurele samenwerking tussen leraar en bestuur zijn:

Structureel overleg
Ga met elkaar in gesprek over gezamenlijke doelen en waar je je als vereniging op wilt richten. Hier hoort ook bij dat je de samenwerking goed inricht. Hoe vaak hebben we overleg, met wie en wat bespreken we met elkaar. Alle afspraken rondom de samenwerking worden opgenomen in een overeenkomst. De KNLTB heeft hiervoor modelovereenkomsten beschikbaar die door de vereniging kunnen worden gebruikt. Houd hierbij rekening met de verenigings- & lessencyclus.

Taakuren
Naast zogeheten podium-uren, het daadwerkelijk op de baan staan, heeft een tennisleraar ook taakuren die hij/zij betaald krijgt. Dit zijn uren die direct of indirect van belang zijn voor andere gerelateerde verenigingsactiviteiten. Uitvoerig onderzoek naar de arbeidspositie van tennisleraren toonde aan dat veel tennisleraren ongemerkt erg veel taakuren maken, naast hun uren op de baan. Een groot deel van deze leraren krijgen daar geen vergoeding voor. We stimuleren verenigingen om voorafgaand aan het seizoen met elkaar in gesprek te gaan over taakuren. Maak het goed inzichtelijk en ook waar je gezamenlijk meer of minder op wilt inzetten voor het aankomende seizoen. Het model taakurenplan kun je hiervoor als hulpmiddel gebruiken.

Wil je alles weten over een structurele samenwerking met de leraar? Bekijk hieronder dan ook het webinar waarin alle aspecten uitgebreid worden besproken.