Websitebanner Toine Zonder Quote

Kia Tenniskids competitie

Voor de jongste kinderen is er de Kia Tenniskids competitie. Deze competitie is voor kinderen tot en met 12 jaar. De nadruk in deze competitie ligt vooral op leuke wedstrijdjes spelen, plezier hebben en vriendjes maken. In totaal doen ongeveer 25.000 kinderen mee aan de leukste competitie van het jaar!

Voorjaarscompetitie verplaatst naar het najaar

Vanwege de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus heeft de KNLTB besloten de Voorjaarscompetitie 2020 te verplaatsen naar het najaar. Of de competities in het najaar definitief door kunnen gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten om competitie te spelen.

Bestaande en nieuwe teams
Jeugdspelers die zich hadden ingeschreven voor de Kia Tenniskids voorjaarscompetitie kunnen met hetzelfde team spelen tijdens de KNLTB Competitie 2020. Daarnaast kunnen er nieuwe teams worden gevormd en aangemeld. Ook kunnen teams die niet kunnen of willen deelnemen in het najaar besluiten om niet mee te doen.

Heeft je vereniging ruimte voor extra teams? Doe dan een oproep onder al jouw jeugdleden wie er graag nog mee wil doen aan de KNLTB Competitie 2020. Voor de Rode en Oranje competitie kan je zelfs onbeperkt teams inschrijven. Ook wanneer jouw vereniging weinig ruimte heeft, kun je extra Rode en Oranje teams opgeven. Bij de indeling wordt hier rekening mee gehouden en zodat alle opgegeven teams kunnen spelen.

Minder speeldagen
Het belangrijkste verschil met het voorjaar is dat er bij de KNLTB Competitie 2020 5 speeldagen zijn (in plaats van 8 speeldagen in het voorjaar).

Inschrijving
Teams die willen meedoen aan de KNLTB Competitie 2020 kunnen van 15 juni tot en met 1 juli 2020 worden ingeschreven. Het inschrijfgeld voor de Rode en Oranje competitie is €12,87 per team. Voor de Groene competitie bedraag het inschrijfgeld €38,62 per team.

Rode en Oranje competitie
Het inschrijven van Rode en Oranje teams verloopt via MijnKNLTB. Gebruik het stappenplan voor een uitleg hoe je teams kunt inschrijven.

Groene competitie
Op het inschrijfformulier op MijnKNLTB worden alle teams weergegeven in dezelfde competitiesoort en klasse zoals je ze voor de Kia Tenniskids voorjaarscompetitie hebt aangemeld. Voor ieder team dat wordt ingeschreven moet een eenmalige ploegopgave gedaan worden, zodat deze informatie ons kan helpen om een goede indeling te maken. Als een team niet wenst deel te nemen in het najaar, dan kan dit team op ‘niet in gebruik’ gezet worden. Bekijk ook het stappenplan voor een uitleg van alle stappen in MijnKNLTB.

Aantal teams en coronamaatregelen
Verenigingen en de KNLTB hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het organiseren van de competitie in de anderhalvemetersamenleving. De KNLTB heeft maatregelen getroffen om de druk op te parken te reguleren. Daarnaast willen we verenigingen adviseren een inventarisatie te doen in hoeverre de anderhalvemeter-regel toepasbaar is tijdens de competitie op het park en in het clubhuis. Hierbij zijn we realistisch, want mogelijk betekent dit dat voor jouw vereniging minder teams dan normaal ingeschreven kunnen worden.

Leeftijdsdispensatie
In de Kia Tenniskids competitie mogen altijd meerdere kinderen worden opgesteld die één jaar te jong en/of te oud zijn. Daarnaast kan de Verenigingscompetitieleider (in overleg met de tennisleraar) leeftijdsdispensatie aanvragen voor talentvolle kinderen of voor kinderen die nog niet toe zijn aan een stap omhoog. Leeftijdsdispensaties die verleend zijn voor de voorjaarscompetitie zijn het hele jaar geldig. Gebruik dit webformulier om leeftijdsdispensatie aan te vragen.

Speelniveau
Het is belangrijk dat kinderen op het juiste niveau worden ingeschaald. Overleg samen met de tennisleraar welk niveau aansluit bij de kinderen. Rood 1, Oranje 1 en Groen 1 is voor de kinderen die meer vaardig of ervaren zijn. Rood 2, Oranje 2 en Groen 2 is voor beginners of de (nog) minder vaardige spelers. Als het niveau is bepaald koppel je, voordat je gaat inschrijven, de kinderen aan het juiste speelniveau. Bekijk het stappenplan voor een uitleg.

Reserveren plaatsen
Voor het maken van een goede indeling voor de Rode en Oranje competitie, is het noodzakelijk dat alle kinderen van een team worden ingeschreven. Het komt nog wel eens voor dat een speler niet kan worden ingeschreven, omdat bijvoorbeeld het lidmaatschap nog niet verwerkt is waardoor er geen bondsnummer is om mee in te schrijven. In MijnKNLTB kun je dit oplossen door het verwacht aantal spelers op te geven. Het is wel de bedoeling dat de gereserveerde plekken opgevuld worden nadat de bondsnummers bekend zijn. Aan de hand van dit aantal wordt namelijk de indeling gemaakt. Bekijk het stappenplan voor een uitleg.

Rode, Oranje en Groene competitie

De Kia Tenniskids competitie bestaat uit de Rode, Oranje en Groene competitie. Deze competities zijn gekoppeld aan de Tenniskids kleur waarin een kind speelt. In de Kia Tenniskids competitie spelen kinderen op zondagochtend een aantal (korte) wedstrijden tegen kinderen van andere tennisverenigingen in de buurt.

Rode competitie (t/m 8 jaar)

 • Een competitiedag duurt gemiddeld een uur (exclusief warming-up).
 • Kinderen spelen in de Rode competitie enkelpartijen.
 • Een competitieteam bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Een competitieteam kan de winnaar van de dag worden.

Oranje competitie (8 t/m 10 jaar)

 • Een Oranje competitiedag duurt ongeveer 2 á 2½ uur.
 • Kinderen spelen in de Oranje competitie enkel- en dubbelpartijen.
 • Een competitieteam bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Iedere speeldag wordt een team binnen de poule dagwinnaar. De wedstrijdresultaten worden ingevoerd in MijnKNLTB.

Groene competitie (10 t/m 12 jaar)

 • Een competitiedag bij Groen duurt ongeveer 3 uur.
 • Kinderen spelen in de Groene competitie enkel- en dubbelpartijen.
 • Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers. Meisjes en jongens spelen door elkaar en mét en tegen elkaar.
 • Er worden tijdens een competitiedag 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen gespeeld.
 • Elke week speelt het team tegen een team van een andere vereniging.
 • Alle wedstrijduitslagen worden ingevoerd in MijnKNLTB. Het team dat aan het einde van de competitie op de eerste plek in de poule staat, is kampioen.

Speeldagen

De Kia Tenniskids competitie wordt gespeeld op zondagochtend. De Rode competitie en de Oranje competitie bestaan uit vijftien speelmomenten, verdeeld over meerdere maanden in het jaar.

Voor kinderen die in groen tennissen is er een voorjaar- en najaarscompetitie: de Groene competitie. In de Groene competitie spelen de kinderen zeven keer in het voorjaar en zeven keer in het najaar. Ook kunnen kinderen uit de provincies Noord-Brabant, Limburg en Noord-Holland meedoen aan de Wintercompetitie.

De speeldata van 2020 kun je hier bekijken.

Begintijden

Voor de Rode, Oranje en Groene competitie adviseren wij om te beginnen tussen 8:30 uur en 12:00 uur. Als dit niet mogelijk is vanwege de baancapaciteit, dan mogen de wedstrijden uiterlijk om 15:00 uur starten.

Inschrijven van teams

Het inschrijven van teams voor de Kia Tenniskids competitie loopt via MijnKNLTB. De functionaris Tenniskids is vaak de persoon die deze teams inschrijft. Nadat jouw vereniging alle competitiespelers heeft ingeschreven gaat de KNLTB een indeling maken. De indeling wordt vervolgens op MijnKNLTB gepubliceerd.