De competitie: een aantal wijzigingen voor 2018

Afgelopen voorjaar werd Competitie Nieuwe Stijl geïntroduceerd. De KNLTB wil het succes van de competitie graag uitbreiden en ervoor zorgen dat het overgrote deel van tennissend Nederland in de toekomst competitie speelt. 

Mensen die competitie spelen, blijven langer lid van de tennisvereniging. De competitie biedt tennisleden immers uitdaging, spelen in teamverband geeft de sport een extra dimensie. Competitie spelen zorgt naast deze sterkere binding met de club ook voor een hoop gezelligheid. Het doel daarbij is om het huidige aantal competitiespelers te verdubbelen naar 400.000 in 2025. Daarnaast wil de KNLTB de competitie aanpassen aan de behoeften, wensen en mogelijkheden van deze tijd. In dit kader werd er in het voorjaar van 2017 gestart met twee nieuwe competitievormen en werd er voor het eerst Compact Spelen gehanteerd.

De nieuwe competitievormen, de 8&9 competitie en de Zomeravondcompetitie, waren succesvol en worden dan ook voortgezet in 2018. Dat geldt ook voor Compact Spelen, maar daar worden na bruikbare feedback en evaluaties met onder meer de VCL’s en spelers, wel een aantal dingen in gewijzigd. Bovendien wordt het competitiereglement op een aantal punten versoepeld.

Compact Spelen

Compact Spelen, bestaande uit een wedstrijdtiebreak tot en met 10 punten en een winnend punt bij 40-40, levert in meerdere opzichten voordelen op. Voor een grote groep tennissers die nu geen competitie speelt, wordt competitietennis hierdoor weer aantrekkelijk. Door deze wijze van verkort spelen worden de wedstrijden immers minder lang, zijn de wedstrijddagen korter en wordt deelname aan de competitie uiteindelijk makkelijker te plannen in de drukke agenda. Verder kunnen kortere speeldagen een oplossing bieden voor verenigingen met baancapaciteitsproblemen en het creëert ruimte voor meer mensen die graag competitie willen spelen, maar waar nu op de club geen plek voor is. 

Wijzigingen

De evaluatie van de Voorjaarscompetitie 2017 met onder andere de Verenigingscompetitieleiders en de spelers leverde echter de nodige kritische kanttekeningen en mogelijkheden tot verbetering op. De KNLTB streeft naar een competitie die uiteindelijk tegemoet komt aan de wensen van zo veel mogelijk betrokkenen en dus is op basis van de feedback besloten om Compact Spelen in zijn huidige vorm los te laten. Vanaf 2018 geldt Verkort Spelen voor alle dubbelpartijen. Het winnend punt bij 40-40 komt hierbij te vervallen, alleen de wedstrijdtiebreak wordt ingevoerd. Dit betekent dat de derde set wordt vervangen door een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil). In de 8&9- en Zomeravondcompetitie blijft compact spelen wel gehandhaafd.

Wijziging telling Tenniskids Oranje

Naar aanleiding van een enquête onder ouders, trainers en de Functionaris Tenniskids wijzigt de telling van Tenniskids oranje vanaf 1 januari 2018. Er is voor gekozen om de telling meer tennis specifiek te maken en deze beter te laten aansluiten bij de telling in groen. In 2018 gaan de kinderen spelen om 4 gewonnen games en wordt het Beslissend Punt Systeem (BPS) toegepast bij een 40-40 stand. Bij een 3-3 stand wordt een beslissende game gespeeld (geen tiebreak).

Dispensatie 2x spelen/invalregels

Verder wordt het competitiereglement op een aantal vlakken versoepeld en dan met name de invalregelgeving. We zagen dat jaarlijks veel partijen en complete wedstrijden werden opgegeven, omdat er geen invallers gevonden konden worden. In overleg met de Verenigingscompetitieleiders is toen unaniem besloten om de regelgeving aan te passen.

Tot op heden was het zo dat wanneer een speler vaker dan één keer per week competitie wilde spelen, hij of zij daar via de VCL dispensatie voor moest aanvragen. In 2018 is die beperking er niet langer en mag iemand een onbeperkt aantal keren spelen voor de vereniging. Dit geldt uitsluitend voor het spelen bij één vereniging. De huidige regeling omtrent het spelen voor twee vereniging blijft hetzelfde.

Verder blijft het zo dat een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld, zonder dispensatie niet meer lager mag spelen, maar wordt het minimale verschil om te kunnen spreken van een hogere of lagere klasse, verhoogd van 0,5 naar 2,0. De klassenvolgorde is terug te vinden in de wedstrijdbulletins. Hierdoor is een dispensatieaanvraag in de regel veel minder vaak nodig, wordt het makkelijker vervangers te regelen in competitieteam en is het dus ook veel minder vaak nodig competitieduels of wedstrijden op te geven omdat er te weinig spelers zijn. Bovendien leidt het tot veel minder administratie. De verwachting is dat zo’n 90 procent van de verzoeken tot dispensatie om meer dan één keer in de week competitie te spelen, komt te vervallen.

Voor het overzicht de wijzigingen vanaf 2018 nog eens op een rij.

Verkort Spelen

  • Geldt in alle dubbelwedstrijden in alle competitievormen en bevat alleen een wedstrijdtiebreak tot en met 10 punten (met 2 punten verschil)  in plaats van een derde set. Van  een direct winnend punt bij 40-40 is niet langer sprake.

Wijziging telling Tenniskids

  • In Tenniskids oranje gaan de kinderen spelen om 4 gewonnen games en wordt het beslissend punt systeem toegepast bij een 40-40 stand. Bij een 3-3 stand wordt een beslissende game gespeeld (geen tiebreak).

Dispensatie

  • Competitiespelers mogen een onbeperkt aantal keren per week competitie spelen voor hun vereniging.
  • De bandbreedte om te kunnen spreken van een hoger of lager geklasseerd competitieteam, wordt verhoogd van 0,5 naar 2,0.