Kennissessies

Kennissessies

Laat je inspireren tijdens het jaarcongres

Meer informatie

Kennissessies

Tijdens het KNLTB Jaarcongres 2019 willen we je inspireren om samen te bouwen aan de toekomst van jouw vereniging en de tennissport in Nederland. In de kennissessies geven experts je praktische tips omtrent de volgende onderwerpen:

Hoe kan ik het clubgevoel op mijn vereniging versterken? 
Laura Jonker
 
In deze kennissessie geeft Laura Jonker meer inzicht in de cultuurkant van de vereniging. Clubgevoel gaat over de binding die leden voelen met een club. Deze binding wordt beïnvloed door bijvoorbeeld de activiteiten die georganiseerd worden en het aantal en de kwaliteit van de sociale contacten van leden. Je kunt als bestuurder het clubgevoel en daarmee het functioneren van jouw vereniging beïnvloeden. Hoe je dat het beste aan kunt pakken vertelt ze tijdens haar sessie.  

Laura Jonker is zelfstandig ondernemer bij XOET, dat zich richt op het dichten van het gat tussen wetenschap en sportpraktijk. Denk hierbij aan sociaal-psychologische verschijnselen in de sport, het bedrijfsleven en het onderwijs. Laura betrokken bij de Back 2 Basics beweging om vanuit haar achtergrond als wetenschapper, spreker, schrijver en psycholoog bij te dragen aan het begrijpen van clubgevoel voor sportverenigingen.

Samenwerking trainer en bestuur
Roger Davids, Arnoud Bulthuis en Bart Matthee 
De rol van de tennisleraar op jouw vereniging is essentieel. Voor veel leden is hij of zij namelijk het eerste aanspreekpunt en een visitekaartje voor de club. Het is daarom cruciaal dat je als bestuur structureel samenwerkt met de tennisleraar. In deze kennissessie laten KNLTB-voorzitter Roger Davids, oud-districtstennisleraar Arnoud Bulthuis en tennisleraar Bart Matthee van tennisvereniging Maarn je kennismaken met het belang van clubmomenten en de laagdrempeligheid van je aanbod. Deze thema’s zorgen voor binding van leden met de vereniging en dus ledenbehoud. Wat kun je allemaal aanbieden als vereniging? Hoe neem je verschillende doelgroepen hierin mee? Hoe zorg je ervoor dat dit zo laagdrempelig mogelijk is? En hoe kun je dit bijvoorbeeld vormgeven in een jaarkalender?

Roger Davids is voorzitter van het KNLTB Bondsbestuur en is tevens een clubman in hart en nieren. Al vanaf zijn jeugd is hij betrokken in diverse commissies en besturen van tennisclubs. Arnoud Bulthuis is tot 2002 full-time in dienst geweest bij de KNLTB, later heeft hij bij de KNLTB veel ondersteuning gegeven tijdens het veranderingsproces bij selecteerd jeugdtennis. Bart Matthee is al 20 jaar tennistrainer en combineert hard werken met veel plezier in zijn tennislessen. En juist dat is essentieel voor jouw leden!

Op een creatieve manier meer vrijwilligers
Start2Create 
Je hebt handjes nodig op de vereniging, maar zit met de handen in het haar waar je ze moet werven. Als je erover praat in een overleg op de vereniging hoor je meestal: ‘Ja maar dat kan niet! Dat hebben we al geprobeerd! Ze willen toch niet!’ 

Herkenbaar? Dan is het tijd om mee te doen aan de sessie Creatief Denken. We gaan aan de slag met Creatief Denken om het cirkel denken te doorbreken. Je wordt gegarandeerd aan het lachen gemaakt en op een andere manier aan het denken gezet. 

De sessie is tevens een uitnodiging voor de volledige KNLTB-trajecten Creatief Denken in 2020. 

Start2Create is een bureau dat organisaties begeleid en inspireert bij diverse vraagstukken zoals het werven van leden, vrijwilligers en sponsoren, het bepalen van een toekomstvisie, het verbeteren van de gastvrijheid, creatief besturen. 

Twee keer zoveel jeugdleden in 3 jaar 
Alexander Nonnekes
In deze sessie staat de jeugd centraal. Welke simpele stappen kun je nemen als vereniging om het aantal jeugdleden te doen groeien? Wat zijn de behoud- en wervingsknoppen waar je aan kunt draaien en hoe speelt de KNLTB daarop in?  

Alexander Nonnekes is Programmamanager Jeugd bij de KNLTB en houdt zich vooral bezig met het aantrekkelijker maken van tennis voor de jeugd. Dit gaat van competitie tot toernooien tot lidmaatschapsvormen. 

Omgaan met pubers
Tischa Neve 
In deze kennissessie gaat kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve in op wat er schuilt achter het gedrag van een puber en wat er precies gebeurt in de puberteit. Daarnaast legt ze uit hoe je pubers kunt binden aan jouw vereniging. Dit doet ze met herkenbare voorbeelden, humor, inzichten en praktische tips. 

Tischa Neve geeft al ruim 10 jaar workshops voor verschillende sportbonden rond de pedagogische kant van jeugdsport. Ook ontwikkelde ze meerdere (online) trainingen voor trainers, coaches en ouders voor NOC*NSF. Daarnaast schreef Tischa meerdere opvoedboeken, bijvoorbeeld over omgang met pubers.

Hoe kan ik met communicatie mijn leden beter bij de vereniging betrekken? 
Lalique Stoutjesdijk en Gijs Peelen
Hoe kan je met communicatie succesvol zijn om je club op de kaart te zetten, mensen enthousiast te maken voor tennis en leden betrokken te houden bij de club? In deze workshop laten we zien hoe je communicatiemiddelen zoals website, ClubApp en social media kunt benutten voor jouw vereniging. En hoe kan de KNLTB daarin ondersteunen? Tijdens deze bijeenkomst wordt kort stil gestaan bij de strategische keuzes en is er aandacht voor concrete handvatten en aansprekende communicatievoorbeelden van sportverenigingen. 

Lalique Stoutjesdijk houdt zich als Communicatieadviseur bezig met het verbeteren van de communicatie richting verenigingen en tennisleraren. Gijs Peelen is Accountmanager bij de KNLTB 

Ledenwerving en -behoud 
Edwin Giethoorn
Benieuwd hoe jouw vereniging ervoor staat en hoe je nieuwe leden kunt werven en huidige leden kunt behouden? Kom dan naar de kennissessie ledenwerving en -behoud. In deze kennissessie word je meegenomen door de vernieuwde Club Analytics. Van hieruit gaan we in op de vier belangrijkste pijlers voor ledenwerving en -behoud: leeftijd, tennisgezinnen, lengte lidmaatschap en het spelen van wedstrijden. Bij elke pijler worden concrete voorbeelden geven, waar je als vereniging mee aan de slag kunt. 

Edwin Giethoorn is al ruim 18 jaar werkzaam bij de KNLTB. Edwin heeft als Accountmanager veel verenigingen bezocht en zich gespecialiseerd in hoe verenigingen hun leden kunnen behouden en op welke manieren ze nieuwe leden kunnen werven.  

Tennis is leuker als je wedstrijden speelt 
KNLTB Wedstrijdtennis
In Nederland zijn zo'n 560.000 tennissers lid van een KNLTB tennisvereniging. Maar liefst 415.000 van deze leden heeft speelsterkte 8 of 9. Het is de grootste groep spelers. Daarnaast blijkt dat 34% van de nieuwe leden die starten met tennis na 2 jaar alweer zijn gestopt.  

Wedstrijden spelen maakt tennis leuker en het zorgt ervoor dat leden vaker op de vereniging zijn. Dit zorgt voor meer binding met de vereniging en levert een positieve bijdrage aan het behoud van leden. In deze sessie helpen we jou hoe je een passend wedstrijdaanbod kunt creëren en hoe je leden kan aansporen om meer wedstrijden te spelen.  

De groei van Padel: hoe kan jouw vereniging hierop inspelen?
Henk Schut 
Padel is de snelst groeiende sport van Nederland. In deze sessie wordt besproken welke factoren bijdragen aan de snelle groei en hoe verenigingen daarop kunnen inspelen. Daarnaast wordt er ingegaan op het aanbod in 2020waardoor Padel een nóg sterkere positie zal innemen. Deze sessie is gericht op verenigingen met Padel én voor hen die Padel overwegen. 

Henk Schut (Senior Manager Padel) richt zich bij de KNLTB volledig op het laten groeien van de padelsport in Nederland.

Wat kan de BOSA-regeling voor jouw vereniging betekenen. 
Bastiaan Coppen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Sinds 2 januari van dit jaar is de zogenaamde BOSA regeling van kracht. De BOSA regeling is een subsidieregeling van de overheid voor de stimulering van bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Wil je als vereniging investeren in je accommodatie, bijvoorbeeld door de tennisbanen te vervangen of de accommodatie te verduurzamen door te investeren in LED verlichting, laat je dan informeren en hoor meteen alles over de wijzigingen voor 2020.  

Succesvol benutten van de mogelijkheden van de KNLTB ClubApp 
Anders Dielessen 
De KNLTB ClubApp is een onmisbare app voor alle tennisverenigingen. Het maakt het voor jouw leden gemakkelijker om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt binnen de club. Ze kunnen namelijk alles regelen vanuit één plek. Altijd en overal. Op deze manier draagt de KNLTB ClubApp bij aan het versterken van de binding met de leden en het vergroten van de betrokkenheid bij de club. Ontdek wat de ClubApp voor jouw vereniging kan betekenen en hoe het werkt in deze kennissessie! 

Anders Dielessen is Manager Innovatie en Digitale Strategie bij de KNLTB. 

Besturen met een Visie 
Brug8 
De grondgedachte van Besturen met een Visie is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen ze sterkere en leukere verenigingen creëren. Professionele ontwikkeling en groei van bestuurders leidt tot krachtigere verenigingen. De sessie Besturen met een Visie biedt bestuurders inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk krijgen bestuurders bruikbare handvatten.  

De sessie is tevens een uitnodiging voor de volledige KNLTB-trajecten Besturen met een Visie in 2020. 

Brug8 is een bureau dat zich richt op begeleiding van vernieuwing en verandering in het sociale domein waaronder sportverenigingen.  

Betrokken sponsors leveren meer op voor de vereniging 
Albert-Jan Smid 
Ook zo’n moeite om sponsors te vinden voor jouw tennisvereniging? Geen idee welke ondernemers lid zijn, hoe ze te benaderen met de vraag of ze bereid zijn om mee te helpen? In deze kennissessie vertellen we je welke belangrijke trends en ontwikkelingen er zijn op sponsorgebied en hoe je daar als lokale vereniging direct van kan profiteren. Aan de hand van een aantal voorbeelden krijg je concrete tips die meer geld opleveren voor de clubkas én de relatie met sponsoren zal verbeteren.


Albert-
Jan Smid is Manager Commercie bij de KNLTB.