Zoeken

28 resultaten gevonden

 1. Statiegeld kleine flessen: zamel ze in en draag bij aan de clubkas!

  Vanaf 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Concreet betekent het dat er na die datum 15 cent statiegeld zit op alle plastic flessen kleiner dan een lit...

 2. Bestuurdersaansprakelijkheid

  Ieder mens maakt fouten. Ook als bestuurder kunt u een steekje laten vallen. Steeds vaker worden bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld. De aansprakelijkheidsverzekering vo...

 3. Collectieve ongevallenverzekering

  Deze verzekering keert een bedrag uit als u door een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide wordt. Ook is er een beperkte dekking voor tandheelkundige behandelingen als ge...

 4. De Verenigings- en Ledenmonitor: verenigingen houden stand, maar zorgen over toekomst

  Wat speelt er precies bij verenigingen en leden, waar liggen behoeften, waar maken ze zich zorgen over, waarover zijn ze tevreden, waarover minder en hoe kijken ze aan tegen de o...

 5. Let op, taakuren tennisleraren betalen met vrijwilligersvergoeding is een risico

  Elke tennisleraar maakt uren op de baan, maar neemt daarnaast een bepaald aantal taakuren voor zijn of haar rekening, waarin bijvoorbeeld aandacht wordt besteed aan gesprekken met ...

 6. Bijdragen Buma Sena en Videma

  Voor het afspelen van muziek in kantines en clubhuizen dient de vereniging te betalen aan Buma (auteursrechten) en Sena (naburige rechten). De KNLTB heeft met beide organisaties e...

 7. Verzekeringen

  De KNLTB heeft ten behoeve van haar leden, verenigingen en organisatoren een aantal collectieve verzekeringscontracten afgesloten, zoals een collectieve ongevallenverzekering en ee...

 8. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor zaakschade of letselschade toegebracht aan derden.

 9. Rotterdamse verenigingen slaan handen ineen, kostendekkende huur fors omlaag

  Het was tennisverenigingen in Rotterdam al jaren een doorn in het oog. De kostendekkende huur die zij betaalden aan de gemeente, lag veel hoger dan bij andere populaire sporten als...

 10. Webinar ledverlichting en zonnepanelen, meld je aan!

  Het zijn in deze coronacrisis ook voor tennis- en padelverenigingen zware tijden, dat is bij iedereen wel bekend. In het clubhuis wordt geen omzet gedraaid, terwijl veel vaste last...