WhoZnext? Carolus NEXT!

Best practice door: TV Carolus

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Anita van den Heuvel is jeugdcoördinator van TV Carolus. "Onze club heeft een groot aantal jeugdleden", beaamt ze. "In de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar hebben we, zoals bij veel verenigingen, echter al jarenlang een flinke terugloop. Het is lastig om deze jeugdleden te behouden voor je club, ondanks dat we dit als speerpunt in ons beleid hebben opgenomen. Dat is ook wel te verklaren. De agenda’s van deze jongeren puilen uit. School, huiswerk, vriendjes en vriendinnetjes, een bijbaantje en andere verenigingen slokken veel tijd op. Je moet als jongere tennis dan wel héél leuk vinden, om daar nog tijd voor vrij te maken. Wij proberen daar van alles aan te doen. Zo organiseren we jeugdtoernooien, maar ook andere niet-tennisgerelateerde activiteiten. Toch bleef het lastig om deze groep écht te binden."

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Met de komst van CarolusNext! is daar verandering in gekomen. "Via de KNLTB werden wij geattendeerd op WhoZnext. WhoZnext is een project dat jongeren stimuleert om actiever betrokken te zijn bij hun (sport)club, bijvoorbeeld door zelf activiteiten te bedenken en te organiseren. Dat idee sprak ons direct aan. In november vorig jaar hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor onze jeugdleden. Daar is WhoZnext gepresenteerd. Er was direct veel enthousiasme onder de aanwezigen. Zestien jeugdleden gaven aan een steentje bij te willen dragen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot CarolusNext!"

De leden van CarolusNext! zijn nu zelf verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten voor hun leeftijdsgenoten binnen de tennisvereniging. Half april stond de eerste activiteit op de planning: waterskiën. Anita: "Voor ons als bestuur was het altijd lastig om genoeg jeugdleden enthousiast te maken om deel te nemen aan een activiteit. Dat heeft ook te maken met de belevingswereld van deze doelgroep. Wij organiseerden dan bijvoorbeeld een bowlingavond. Blijkbaar is er meer behoefte aan een middag waterskiën. De leden van CarolusNext! zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie. Van het discussiëren over een geschikte activiteit tot prijsonderhandelingen met aanbieders en van de pr en communicatie tot het vervoer. Het leuke is dan dat er vanzelfsprekend meer draagvlak is binnen de jeugd. Het communiceren gaat snel. In plaats van een stukje op de website of een e-mail, gaat het heel direct via Whatsapp bijvoorbeeld."

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

De jeugd van TV Carolus organiseert nu vrijwel zelfstandig, met hulp van twee volwassen coaches, alle jeugdtoernooien en - activiteiten. Het WhoZnext-team van TV Carolus zal zich in eerste instantie richten op het organiseren van activiteiten voor hun leeftijdsgenoten. Daarnaast hebben zij ook een adviesfunctie richting het bestuurslid jeugdzaken, Gijs de Ruijter. Gijs: "Het is mooi om te zien hoe e nu een fanatieke kern van oudere jeugdleden is, die zich enthousiast inzet om leuke dingen te organiseren voor hun leeftijdgenoten." Er zijn in ieder geval voldoende leuke ideeën naar voren gekomen die de komende tijd worden uitgewerkt.

De betrokkenheid van de oudere jeugdleden bij de tennisvereniging is enorm toegenomen. De kans dat ze hun lidmaatschap opzeggen is daarmee ook stukken kleiner geworden. Maar het resultaat is niet alleen goed voor de club, het is ook heel leerzaam voor de jongeren zelf. Anita: "Het is voor de jongeren natuurlijk leuk om activiteiten te organiseren, daar komen allerlei vaardigheden bij kijken." Dan kom je aan bij het tweede probleem van veel verenigingen: het vinden van bestuursleden. "Met CarolusNext! binden we onze jeugdleden en leiden ze op tot bestuursleden en vrijwilligers van de toekomst. Een win-winsituatie. Het heeft voor jongeren zeker meerwaarde om te laten zien dat ze op jonge leeftijd al bestuurlijk actief zijn. Het biedt dus diverse voordelen."

Rabobank Helmond sponsort verenigingen en stichtingen die hun bankzaken geregeld hebben bij de Rabobank. Alle sportverenigingen ontvangen een basisbijdrage én een bijdrage per jeugdlid. TV Carolus heeft ervoor gekozen het gehele bedrag door te sluizen naar CarolusNext!. "De leden van CarolusNext! beheren dat geld zelf. Ze hebben ook een eigen bankpasje. Het is daarmee de enige commissie binnen onze club met een eigen rekening. Een hele verantwoordelijkheid inderdaad, maar het zorgt er wel voor dat ze verantwoord met geld om leren gaan."

Meer informatie over WhoZnext.