TV Obdam organiseert speciale dag voor commissieleden

Best practice door: TV Obdam

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

TV Obdam wil meer eenheid tussen de vijftig leden die een vrijwilligerstaak vervullen. Samenhorigheid en samenwerking heeft de verenigheid hoog in het vaandel staan.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Een uitnodiging van de KNLTB is aangegrepen om met diverse vrijwilligers binnen de vereniging de sterke- en verbeterpunten van de vereniging helder te krijgen.

Uit de analyse kwam naar voren dat meer eenheid tussen de vrijwilligers en meer respect voor elkaar gewenst was. Om op die manier meer eenheid uit te dragen richting de leden over het gekozen beleid. Samen met een KNLTB verenigingsadviseur is TV Obdam hiermee aan de slag gegaan. Het dagelijks bestuur en de verschillende commissies hebben allemaal een deel voor hun rekening genomen.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

“Open communicatie was de doelstelling’ en dat is gelukt! Er wordt nu echt met elkaar gecommuniceerd en naar elkaar geluisterd” - Voorzitter TV Obdam.

Onlangs organiseerde TV Obdam een speciale dag voor alle commissieleden. Voorzitter van TV Obdam: “In totaal hebben we vijftig commissieleden en ze waren er nagenoeg allemaal! Ons clubhuis was omgetoverd tot kasteel met ontvangst door een lakei. Door moeite te doen en aandacht te besteden aan onze vrijwilligers, krijg je meer betrokkenheid terug. Bovendien worden zaken niet meer opgekropt maar uitgesproken. Hierdoor is er onderling meer begrip voor elkaar. Dit leidt tot een goede sfeer binnen de vereniging!”

De voorzitter van TV Obdam is tevreden over de uitkomsten van de analyse en de samenwerking met de KNLTB. “Het was binnen onze vereniging niet gebruikelijk om de KNLTB in te schakelen, terwijl men wel wist dat de bond er is voor zijn verenigingen. Maar ‘open communicatie’ met onze leden geldt uiteraard ook voor communicatie met onze bond!”

Tips

  • Communicatie is essentieel binnen een vereniging. Zorg voor onderling draagvlak en leg uit waarom je tot bepaalde keuzes bent gekomen. Straal positivisme en eenheid uit als bestuur en commissies naar de leden en naar andere belanghebbenden.
  • Vraag de KNLTB om advies. Er is veel know how en deze service is onderdeel van ons KNLTB lidmaatschap. Je hoeft als vereniging niet altijd zelf het wiel uit te vinden. De coördinator Verenigingen is makkelijk te bereiken.