Stappenplan muteren jeugdspeelsterkte

In de spelersdatabase op tenniskids.toernooi.nl staan de kids van je eigen vereniging vermeld die in de doelgroep t/m 14 jaar vallen. Alle kids hebben een kleur en niveau toegekend gekregen. Nieuwe leden worden standaard geplaatst op de ‘laagste’ kleur die bij hun geboortejaar past volgens de leeftijdentabel van Tenniskids. De functionaris Tenniskids heeft het beheer van deze spelerslijst en kan kinderen overzetten naar een andere kleur, dan wel een ander niveau binnen de kleur. In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe je kinderen een andere kleur en niveau kan geven.

We kennen zeven registraties: R1, R2, O1, O2, G1, G2 en Geen.

R = Rood t/m 11 jaar

O = Oranje 6 t/m 13 jaar

G = Groen 8 t/m 14 jaar

Geen = Geel.

Niveau 1 is bedoeld voor de betere kids, niveau 2 voor de beginnertjes, de iets minder vaardige kids.

Kinderen die op basis van hun geboortejaar in een volgend kalenderjaar een kleur doorschuiven, worden op 1 januari automatisch overgezet op de volgende kleur.

Bij de aanmelding voor activiteiten is het belangrijk dat de kids op de juiste kleur en niveau staan vastgelegd. Voor adviezen over het op de juiste wijze inschalen van niveau zijn kijkwijzerfilmpjes gemaakt.

Hoe kan ik kinderen een andere kleur en niveau geven?

Stap 1: ga naar de spelersdatabase

Je vindt de spelersdatabase als je op tenniskids.toernooi.nl bent ingelogd als functionaris Tenniskids. Klik op de oranje knop van functionaris (rechtsboven in beeld) > beheer > PlayerDB. Je komt dan in dit scherm:

Stap 2: muteren kleur en niveau

  1. Per lid kun je de kleur en het niveau aanpassen door aan het begin van de regel op het oranje bolletje te gaan staan. De optie 'speelsterkte' wordt getoond. Klik hierop en je komt in een nieuw venster. Hier leg je de nieuwe sterkte vast en klik op 'opslaan'.
  2. Er kan worden gekozen om de nieuwe speelsterkte direct in te laten gaan, maar je kunt ook kiezen voor de optie om het in te laten gaan op een zelf gekozen datum.

Let er goed op dat de kleur en het niveau waarop de kinderen staan vastgelegd in de spelersdatabase ook van invloed zijn op de inschrijfmogelijkheid voor de toernooitjes via tenniskids.toernooi.nl. Een kind in O2 kan dan ook alleen voor O2 toernooitjes inschrijven via tenniskids.toernooi.nl. Wil het kind inschrijven voor een toernooitje in O1, dan zal het eerst gemuteerd moeten worden naar O1.

Voor de Groene competities geldt dat kinderen geboren moeten zijn in de geboortejaren zoals omschreven in het reglement. Kids die in het lopende kalenderjaar 15 jaar worden, worden geacht in Geel deel te nemen, bijvoorbeeld Geel 10 t/m 14 jaar. De Gele jeugdcompetities gaan echter niet meer via Tenniskids, maar via de VerenigingsCompetitieLeider (VCL) die de inschrijving doet via MijnKNLTB.toernooi.nl.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.