Maatschappelijke stage in de sport

Vanaf het schooljaar 2011-2012 moeten jongeren in hun middelbare schoolperiode verplicht vrijwilligerswerk doen. 

Dit vrijwilligerswerk vindt vooral plaats in de non-profitsector, bijvoorbeeld bij een (sport)vereniging, een vrijwilligersorganisatie of een maatschappelijke organisatie. Veel scholen hebben de maatschappelijke stage inmiddels al in hun onderwijsprogramma opgenomen. Vooral sportverenigingen blijken bij leerlingen populair bij het vervullen van de stage.

Doel 

Het doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun middelbare schooltijd leren wat het is om zich in te zetten voor een ander of de omgeving zonder daar direct iets voor terug te krijgen. Ze maken kennis met vrijwilligerswerk en leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. De jongeren ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk is, waardoor zij misschien na hun stage als vrijwilliger bij jouw vereniging blijven. 

Kansen en klussen voor de tennisvereniging

De maatschappelijke stage is een doe-stage. De leerling helpt bij het uitvoeren van praktische, concrete klussen. De maatschappelijke stage biedt een tennisvereniging een veelheid aan kansen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld voor de volgende klussen worden ingezet: 

  • het uitvoeren van klussen op en rondom de accommodatie, bijvoorbeeld een opknapbeurt voor het clubhuis, schoonmaken park, onderhouden groenvoorzieningen en reparaties op het park. 
  • assisteren bij acties, zoals de grote Clubactie 
  • assistentie bij het geven van trainingen aan de jongste jeugd 
  • meedraaien in een commissie 
  • het organiseren van een evenement 
  • werving van nieuwe jeugdleden (door ze via een stage te betrekken) 
  • maken dan wel vernieuwen van een website 

Inzet en verantwoordelijkheid

De stagiaires fungeren als helpende handjes. Naarmate de leeftijd toeneemt kan er meer verantwoordelijkheid worden gelegd bij de stagiaires, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de vereniging als stage-aanbieder. 

De maatschappelijke stage vergt extra aandacht en inspanning van een vereniging om jongeren op een goede manier in te zetten en te begeleiden. Tegelijkertijd vormt de stage een verrijking. Jongeren brengen nieuwe kennis en energie mee, een frisse blik op de vereniging en haar activiteiten. 

Maatschappelijk gezicht 

De vereniging toont door het aanbieden van stageplekken haar maatschappelijke gezicht en benut de voordelen van samenwerking met lokale partijen, in dit geval middelbare scholen. 

Meer informatie 

Voor praktijkvoorbeelden en ondersteuning bij de implementatie kun je contact opnemen met de KNLTB Accountmanagers.Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.