Kinderopvang

In Nederland is de kinderopvang sterk in ontwikkeling. Steeds meer kinderen worden gedurende de hele of een gedeelte van de dag ondergebracht bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang (BSO). Dat biedt een tennisvereniging kansen.

Naast de reguliere opvang zijn er ook Sport BSO`s die zich in het bijzonder richten op sport gedurende de opvang. Vaak worden op cursusachtige wijze verschillende sporten aangeboden. Meestal duurt het sport- en spelaanbod zo'n 1 tot 1.5 uur.

Samenwerking BSO's

BSO's zijn voortdurend op zoek naar leuke invullingen van het activiteitenaanbod voor kinderen. Waarom zou jouw tennisactiviteit hier geen deel van uit kunnen maken? Gezamenlijk kun je kijken of de doelen van de BSO raakvlakken hebben met de verenigingsdoelen (bijvoorbeeld ledenwerving, promotie van de vereniging of maatschappelijke betrokkenheid). Misschien kun je structureel samenwerken en een vervolgtraject aanbieden op de vereniging. Je kunt denken aan de volgende vormen: 

Activiteiten bij de BSO

Op de locatie van de BSO zijn vaak mogelijkheden om sport te organiseren, zoals op een plein of in een gymzaal. Bij de invulling van deze activiteit kun je de tennistrainer inzetten of een vrijwilliger van de vereniging. De KNLTB kan je ondersteunen in materialen en lesstof.

Activiteiten bij de vereniging 

Bij veel tennisverenigingen zijn er overdag voldoende mogelijkheden om tennis aan te bieden aan een externe partij. Nodig bijvoorbeeld de lokale BSO uit om naar de tennisvereniging te komen. Omdat een (Sport) BSO niet altijd beschikt over een eigen sportmogelijkheid kan dit erg goed aansluiten op hun aanbod. Om de samenwerking hierin een structureel karakter te geven kunt u deze activiteit bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks herhalen. 

BSO in een tennisaccommodatie 

Als de accommodatie van uw tennisvereniging overdag leegstaat, kun je bekijken of een BSO zich kan vestigen binnen het gebouw van de tennisvereniging. Over het algemeen zijn clubgebouwen goed onderhouden en is er met (enkele) aanpassingen een geschikte BSO van te maken. Hoewel het enige inspanning van verenigingen vergt kan het wel veel voordelen opleveren voor de exploitatie en de promotie van de vereniging.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.