Wijksportactiviteiten

In vele wijken worden op straat, vooral door de jeugd, diverse sporten beoefend. Vaak gebeurt dat ongeorganiseerd, maar in sommige gevallen ook georganiseerd.

Het is voor tennisverenigingen goed om in de gaten te houden waar in de omgeving van de vereniging zulke wijksportactiviteiten plaatsvinden.

Wellicht kan tennis binnen die wijksportactiviteiten een (grotere) rol krijgen, met diverse voordelen voor de vereniging van dien. In sommige gemeenten zijn ook multifunctionele sportpleinen gerealiseerd om sportactiviteiten te stimuleren. Eén van deze organisaties die zich hier mee bezighoudt is de Richard Krajicek Foundation.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.