VVGA zet zich in voor de buurt

Best practice door: VVGA

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

VVGA bestaat honderd jaar en is een combivereniging. Naast tennis wordt er voetbal en bridge aangeboden. Na het optimaliseren van het park, het intensiever gebruiken van de kantine en het verbeteren van evenementen ligt er een nieuwe uitdaging. De vereniging wil zich gaan inzetten voor de buurt en met name voor de mensen die dat hard nodig hebben. 

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Clubmanager Theo Breidenbach: “Wij hebben al enkele jaren in de winter als pilot een kookactiviteit georganiseerd in samenwerking met stichting Philadelphia. Deze stichting zet zich in voor ouderen met een verstandelijke beperking. Het was een groot succes!”

De vereniging wil deze formule en soortgelijke activiteiten  intensiveren. Breidenbach: “We willen zoveel mogelijk de buurt betrekken bij de vereniging. We hebben gemerkt dat de ouderen de kookactiviteiten erg leuk vinden en er zelfs naar uitkijken.”

Om de activiteiten te kunnen voortzetten, deed VVGA beroep op een subsidie van de gemeente Amsterdam. En met succes. Dankzij het toekennen van de subsidie kunnen de kookactiviteiten tien maal per jaar plaatsvinden. Breidenbach: “Om zoiets te kunnen bewerkstelligen moet je samenwerken, dat hebben we in dit geval gedaan met de gemeente Amsterdam.”

Om iedereen welkom te laten zijn is er tijdens de bouw van het nieuwe clubhuis in 2008 rekening gehouden met mensen met een handicap. Zo is er een aangepaste bridgetafel en is het toilet voor iedereen toegankelijk.

Naast de kookactiviteiten wil de vereniging zich inzetten om onder andere gehandicapten en ex-verslaafden te ondersteunen en te integreren binnen het verenigingsleven in samenwerking met de Amsterdamse stichting Dynamo. Breidenbach: “Amsterdam-Oost is een bijzondere buurt, mensen van alle rangen en standen wonen en leven met elkaar in dit gebied. VVGA zet zich in om de zwakkeren in onze samenleving te helpen.”

Na de winter gaat VVGA de samenwerking met stichting Dynamo opschroeven. Breidenbach: “We willen stageplaatsen aanbieden en mensen begeleiden om bij ons vrijwilliger te worden en op die manier te re-integreren in de maatschappij.”

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Het zijn grote projecten waar een beroep wordt gedaan op vrijwilligers. De leden van de verenigingen helpen hier en daar ook een handje mee.

Breidenbach: “Om met elkaar iets moois neer te zetten moet je bij elkaar welkom zijn. Volgend jaar willen we een commissie samenstellen met allerlei mensen uit de buurt die zich gezamenlijk willen inzetten voor maatschappelijke buurtprojecten.”