Tennisclinics op de basisschool door Joymere

Best practice door: Joymere

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Tennispark Joymere in Almere laat kinderen van de basisschool Caleidoscoop kennismaken met tennis. Hoe zorg je ervoor dat verschillende instanties in dezelfde regio elkaar ondersteunen in een gezamenlijk doel?

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

In dit traject zijn verschillende partijen betrokken. Basisschool Caleidoscoop in Almere werkt samen met de kinderopvang, de tennisvereniging en het welzijnswerk. Samen bieden de partners de sportieve Campus Caleidoscoop waarin onderwijs, sport, opvang, sociaal cultureel werk en recreatie elkaar goed aanvullen en op elkaar aansluiten. Om sporten na schooltijd verder te stimuleren, werkt Caleidoscoop volgens een drietrapsraket. "Kinderen in de middenbouw maken onder schooltijd kennis met een sport. Iemand van bijvoorbeeld de tennisvereniging komt dan op school een tennisles geven. Vervolgens kunnen de kinderen na school een tennisclinic volgen. De derde stap is dat de kinderen beslissen om lid te worden van de vereniging", zegt Els Zoete, regisseur bij Caleidoscoop.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Caleidoscoop is gecertificeerd als "sportactieve school". Dit betekent dat alle kinderen op onze school minimaal twee keer per week bewegingsonderwijs krijgen van een hiertoe bevoegde leerkracht. Dit betekent ook dat de school veel aandacht voor gezondheid en bewegen in het lesprogramma heeft opgenomen en dat de school meedoet aan heel veel buitenschoolse sportactiviteiten. Tennisvereniging Joymere draagt hieraan bij en maakt kinderen enthousiast voor tennis.

n november hebben vijfhonderd kinderen van basisschool Caleidoscoop een tennisclinic gevolgd op tennispark Joymere. De clinic vloeide voort uit een samenwerking tussen combinatiefunctionarissen Frits Visser (Caleidoscoop) en Kyra Mollema (Joymere).

Er werden drie tennislessen gegeven waarin verschillende tennisvaardigheden aan de orde kwamen. De kinderen leerden om te volleren en smashen met het ballenkanon en serveren op een pilonnen-toren. Ook speelden ze hockey-tennis en partijtjes op een klein veld. Net als vorige jaren werd er lekker buiten gesport. Aan de gezichten van de kinderen te zien deden ze dat met veel plezier. 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.