Activiteiten voor vluchtelingen organiseren? TC Nienoord deelt ervaringen

TC Nienoord

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

De gemeente Leek in Groningen had enige tijd geleden bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) al aangegeven bereid te zijn de crisisopvang van een aantal vluchtelingen op zich te nemen. Tussen de 200 en 300 overwegend Syrische vluchtelingen kwamen naar de plaatselijke Topsporthal. Het COA benadrukt bij de gemeenten die vluchtelingen opvangen tevens dat er voor enige bezigheid en afleiding voor de ontheemden moet worden gezorgd. TC Nienoord, gevestigd naast de Topsporthal, toonde na bekendmaking van de komst van de vluchtelingen, direct bereidheid om hier invulling aan te geven.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Vanuit de missie en visie van TC Nienoord heeft de vereniging het Open Club-principe al veel langer hoog in het vaandel staan. Nienoord wil diverse doelgroepen in Leek en omgeving aanspreken en, zoals ze het zelf zegt, ‘met twee benen in de samenleving staan’. In actie komen voor de vluchtelingen sluit hier prima op aan en Nienoord besloot dan ook tot de opzet van tennisclinics voor de mensen die naar Leek zouden komen. Er werd contact gezocht met de gemeente, voorbereidingen getroffen en op 15 oktober, terwijl de laatste bus met vluchtelingen nauwelijks was leeggestroomd bij de Topsporthal, was Nienoord klaar om de eerste geïnteresseerden te ontvangen.

De maatschappelijke betrokkenheid was er altijd al bij de club en de bereidwilligheid bij de leden om mee te werken aan dit plan was dan ook heel groot.  Voldoende draagvlak voor het vluchtelingenproject was echter ook het resultaat van goede en tijdige communicatie naar de leden, legt voorzitter Jos Brunninkhuis uit. “Nadat het nieuws over de crisisopvang bekendgemaakt werd, hebben wij als bestuur en als buren van de Topsporthal direct de koppen bij elkaar gestoken. We hebben onszelf de vraag gesteld; wat willen en kunnen wij betekenen voor deze vluchtelingen. We zochten contact met de gemeente en toen begon het overleg. In drie dagen tijd hadden wij intern een compleet plan gemaakt, inclusief voldoende inzet van vrijwilligers en een goed draaiboek, zodat wij elke dag tussen 14.00 uur en 16.00 uur een clinic konden aanbieden voor deze mensen.”

De communicatie werd grondig aangepakt. Na de vuurdoop en de eerste dagen van het project werd door het in allerijl opgerichte coördinatieteam op de verenigingswebsite helder en puntsgewijs beschreven wat er in korte tijd was bereikt. Bovendien werden leden van alles op de hoogte gehouden door een tweetal nieuwsbrieven van de hand van de voorzitter. Deze staan inmiddels ook op de website van de club. “Ik deed dat ook om de communicatie naar de leden toe in de hand en feitelijk juist te houden. Op een bepaald moment was er namelijk zo veel media-aandacht, dat er ook berichten voorbij kwamen die niet helemaal klopten. En je moet de leden ook in een heel vroeg stadium meenemen in je verhaal.”

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

De uitwerking van het grootscheepse initiatief in Leek is evident. De gemeente is dolblij. Op zondag, drie dagen na de start, hadden al bijna veertig voornamelijk Syrische vluchtelingen zich uitgeleefd op de tennisbanen. Maar liefst dertig TC Nienoord-vrijwilligers (vier per middag) hebben zich inmiddels bereid verklaard mee te werken en de club is op de kaart gezet als een schoolvoorbeeld van hoe je in deze periode door goede samenwerking en een positieve instelling tot heel mooie resultaten kunt komen.

Bovendien wordt de positieve energie die TC Nienoord aan de dag legde nog eens verder verspreid door alle media-aandacht. Na aandacht hier op Centrecourt.nl bracht RTV-Noord de club een bezoek en zowel de lokale als de landelijke radio hebben inmiddels contact gezocht met de Groningers.  “Het is geweldig”, concludeert voorzitter Brunninkhuis. “Je moet initiatief nemen, er gezamenlijk voor willen gaan, draagvlak creëren en het vooral gewoon gaan doen. En nu overkomen ons dingen die wij nooit hadden durven dromen.”

Wil jouw club iets soortgelijks ondernemen en ben je op zoek naar meer informatie over de werkwijze van TC Nienoord? Bezoek dan de website van de club en neem contact op met de vereniging. TC Nienoord helpt jou graag.