Samenwerken zorgt voor gezonde financiële basis

Best practice door: TV Ewijk

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Het ledenaantal bij TV Ewijk loopt terug. Daardoor worden de kosten om de vereniging in stand te houden een stuk hoger.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Het verhogen van de contributie wordt niet als een optie gezien. Dit zou een reden kunnen zijn voor de minder actieve leden om hun lidmaatschap te beëindigen.

We zijn gaan nadenken over andere manieren om onze mooie accommodatie beter te benutten.

Via één van de leden kwam er informatie binnen over de Hardloop Vereniging Beuningen die op zoek was naar een ruimte voor haar leden. Zij maakten gebruik van een klaslokaal in een school in Beuningen. De verschillende trainingsgroepen verzamelen op die plek, laten kostbare spullen veilig achter, gaan hardlopen en komen na een uur weer terug. Zij drinken dan een kopje koffie, pakken hun spullen en gaan huiswaarts.

Het klaslokaal was niet langer beschikbaar en men zocht een andere locatie. Na een aantal oriënterende gesprekken hebben wij eerst voor een testperiode gekozen om te kijken of de sporters van beide verenigingen zich aan elkaar konden aanpassen. Dit gaat zeer goed en daarom is een contract met de hardloopvereniging opgesteld met daarin de afspraken over het gebruik van het clubhuis van TV Ewijk.

Door de verhuur aan de hardloopgroep kunnen we de kosten verdelen over twee verenigingen. De hardloopvereniging betaalt huur waarin een redelijk deel van de vaste kosten is begrepen. Voor de tennisvereniging zorgt de verhuur voor een afname van de vaste kosten.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

In een tijd waarin het aantal leden een tendens tot dalen heeft is dat welkom omdat onze financiën dan minder kwetsbaar zijn. De hardloopvereniging gebruikt onze faciliteiten tegen een redelijke vergoeding en kan de overeenkomst jaarlijks opzeggen. Een win-win situatie dus.

Voorwaarde voor een goede samenwerking is een positieve instelling van beide partijen en goed overleg waarbij de lijnen kort worden gehouden. Het resultaat van de samenwerking is een gezondere financiële basis voor de Tennisvereniging Ewijk.