Medemblik Grand Slam

Best practice door: Medemblikker Tennis Club

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Binnen de gemeente Medemblik zijn veel kleine tennisverenigingen actief. De jeugdleden zijn meestal van dezelfde leeftijd en het niveau is vaak laag. Daarom is het haast onmogelijk om per vereniging een leuk toernooi te organiseren voor de jeugdleden. Door de samenwerking met andere kleine verenigingen op te zoeken kun je de jeugd van de verenigingen dit wel bieden.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Het toernooi wordt ieder jaar georganiseerd door de tennisverenigingen van Hoogwoud, Midwoud, Medemblik, Nibbixwoud, Abbekerk en Wognum. Op ieder tennispark is 1 van de wedstrijddagen.

Ieder park organiseert de eigen Grand Slam dag op zijn eigen park. Er is een commissie Grand Slam met daarin een afvaardiging van iedere jeugdcommissie. De commissie organiseert en spreekt alles af rondom het Grand Slam toernooi en communiceert dit verder naar eigen jeugdcommissie.

Een van de leden van de Grand Slam commissie is de coördinator van de Grand Slam. Hij is degene die de planning van de wedstrijden voor zijn rekening neemt en aanspreekpunt is voor de planning.

De tijdsbesteding bestaat uit een aantal bijeenkomsten van de  Grand Slam commissie vooraf aan Grand Slam en tevens achteraf. Daarnaast besteedt iedere jeugdcommissie tijd aan het zo optimaal organiseren en coördineren van de Grand Slam wedstrijddag op het eigen park. De coördinator besteedt veel extra tijd aan de planning gedurende alle Grand Slam dagen en de mutaties die daarin voorkomen.

 

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Het aantal aanmelden stijgt nog ieder jaar. Het biedt de jeugd de mogelijkheid tegen andere jeugdleden en leeftijdsgenoten wedstrijden te spelen.

Niet alleen door eens per week trainen, maar ook door spelen komt er plezier in de sport. Als je ook kunt winnen (niet alleen verliezen) blijft het motiveren. Vanzelf wordt de jeugd qua tennis spel op een hoger niveau gebracht. De samenwerking heeft zeker een structureel karakter. Naast de samenwerking die gerealiseerd is op jeugcommissieniveau zie je ook verdere samenwerking binnen de verenigingen ontstaan. 

Tips: Start met een goed doordacht plan een activiteit. Begin kleinschalig en ontwikkel dit verder in de loop der jaren. Motiveer en activeer je achterban binnen je eigen club en ontwikkel een goed draaiboek.