Een bloeiende fusievereniging: TV Napoleon

Best practice door: TV Napoleon

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Tennisvereniging Horner TC moest afzien van de huidige locatie door woningbouw. Uiteindelijk werd een geschikte locatie gevonden tussen de twee kernen Haelen en Horn. De besturen van de verenigingen TV Aldenghoor (uit Haelen) en Horner TC (uit Horn) hebben al jaren goed overleg en zien mogelijkheden om samen een kwalitatief betere tennislocatie  en -vereniging te realiseren. De fusie tussen de verenigingen wordt daarom in gang gezet.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Om voldoende draagvlak te creëren op de ALV is een organisatieschema opgezet. In deze opzet is een scheiding gemaakt tussen een commissie die zich heeft gericht op de organisatie van de vereniging en een commissie die alle zaken op het gebied van de accommodatie heeft bekeken.

De besturen van beide verenigingen hebben leden geselecteerd en ze verzocht om deel te nemen aan de werkgroepen. Nagenoeg alle personen die zijn benaderd, wilden hieraan meewerken. 

Bestuurders maakten geen deel uit van de werkgroepen, met uitzondering van de werkgroep financiën. In deze werkgroep participeerden de penningmeesters van beide verenigingen. Daarnaast bestonden de werkgroepen uit tenminste vier leden (van elke vereniging twee).

Iedere werkgroepen heeft uiteindelijk een voorstel ingediend dat ter goedkeuring is voorgelegd aan de ALV van de fusievereniging.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Op 29 oktober 2013 is de fusie officieel bekrachtigd door de notaris tijdens de eerste ALV van TV Napoleon. Er kan nu getennist worden op een schitterend park met acht Smashcourtbanen met LED-verlichting. Tevens is er een playground gerealiseerd met drie rode baantjes.
Uiteraard waren er verschillen tussen de verenigingen. Deze zijn door de werkgroepen in kaart gebracht en keuzes zijn gemaakt. We kunnen spreken van een geslaagd proces met een bloeiende fusievereniging als resultaat. Inmiddels heeft TV Napoleon in de eerste twee maanden na opening ook al vijftig nieuwe leden mogen verwelkomen!