Driemond Fit

Best practice door: Driemond Fit

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

Met de methodiek Sportdorp Vitale Kernen en Buurten, willen we de algehele sportparticipatie van Driemonders in Amsterdam Zuidoost vergroten. Dit willen we doen door hen te introduceren tot - en te blijven betrekken bij de sport. Op basis van een uitgebreide behoefte- inventarisatie wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het lidmaatschap bij sportverenigingen ligt voor de doelgroep 40+ in Driemond onder het landelijke gemiddelde.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Uit het behoefteonderzoek blijkt dat de huidige sporters meer zouden gaan sporten als er een beter aanbod is in Driemond zelf en dat een deel van de huidige inactieven wel zou gaan sporten bij een ander aanbod.

De doelgroep van Sportdorp omvat primair alle inwoners van Driemond, maar met name 40- plussers. Samenwerking tussen sportverenigingen en met het stadsdeel, de dorpsraad en andere lokale partners zoals de praktijk Fysiotherapie, en de basisschool, staat centraal. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur en vitaliteit van Driemond versterkt.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

De tennis- en voetbalvereniging is nu een onderdeel van “Driemond Fit”. Dit is ook een vereniging die allerlei verschillende soorten sporten aanbiedt zoals dansen, judo, yoga, bootcamp en meer. Daar zijn de nieuwe activiteiten ondergebracht die minder passen bij de tennisvereniging. Bovendien is er samenwerking op gang gekomen met MatchZO, die de sporthal met kantine, bibliotheek en vergaderruimten annex dorpshuis beheert.