BSO bij TC Domstad

Best practice door: TC Domstad

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

TC Domstad kreeg van de gemeente een tip dat er gezocht werd naar meer kinderopvang bij sportverenigingen. TC Domstad wil als vereniging ook maatschappelijk haar steentje bijdragen. De club zit in een wijk met veel jonge kinderen en via het schoolplein hoorden wij dat er inderdaad ook in onze wijk behoefte was aan meer kinderopvang. De club heeft de beschikking over een prachtig park, een oase van rust, zeker binnen een stad als Utrecht. Overdag is er dan ook voldoende ruimte om kinderen veilig op te vangen.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Na dus vastgesteld te hebben dat er daadwerkelijk vraag was naar kinderopvang is de club enerzijds een traject ingegaan met de gemeente Utrecht om subsidie te krijgen voor noodzakelijke aanpassingen aan het park en gebouw ten behoeve van kinderopvang. Daarnaast is er contact geweest met onze dagleden en de jeugdafdeling. Immers overdag zou het clubgebouw verhuurd zijn, dus moesten er compromissen gesloten worden. Dit gaf overigens meer onrust dan aanvankelijk verwacht. De dagleden voelden zich verstoten.  Hierna is er besloten om met het geld dat de kinderopvang opbrengt een prachtige ruim opgezette serre aan te bouwen. Geschikt voor dagleden en voor de jeugd. 

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Iedereen is er nu aan gewend, de wijk heeft er een prachtige kinderopvang bij. Kinderen van leden van TC Domstad hebben,  net als broertjes en zusjes, voorrang op de plaatsing. De club heeft er een prachtige serre bij, die ook gebruikt kan worden voor andere events. Nadat deze is afbetaald levert het contract wat extra inkomsten op voor de club die dit dan weer investeert in het park. Belangrijk is ook dat er goed wordt nagedacht over de besteding van deze extra inkomsten, want TC Domstad wil absoluut ook zonder het contract met de kinderopvang een sluitende begroting aan haar leden presenteren.