Bedrijven

Samenwerking met bedrijven bestaat bij tennisverenigingen voornamelijk uit (directe) sponsoring. De samenwerking met (lokale) bedrijven kan echter ook breder worden getrokken dan alleen (directe) sponsoring.

Bedrijfstennis

Een fitte en vitale werknemer is gemiddeld minder ziek en heeft een hogere arbeidsproductiviteit. Werkgevers stimuleren daarom het sporten onder hun werknemers. Om de teamspirit te verbeteren en om (inactieve) werknemers aan het bewegen te krijgen kunnen bedrijven (lokale) sportactiviteiten organiseren. 

Tennisverenigingen kunnen op deze vraag inspelen door bijvoorbeeld een speciaal aanbod te creëren voor bedrijven. Dit kan bestaan uit een eenmalige tennisclinic, maar ook uit een reeks lessen of een toernooivorm. Natuurlijk is deze vorm van het aanbieden van tennis aan medewerkers ook te combineren met sponsoring of andere samenwerkingsverbanden met bedrijven. 

NOC*NSF en Sport & Zaken heeft een online handboek ontwikkeld en biedt sportverenigingen een praktisch zes-stappenplan met alle do’s en don’ts én twee case beschrijvingen. Het doel van het handboek is dat méér sportverenigingen in Nederland bedrijfssport aanbieden, waardoor uiteindelijk meer mensen kunnen sporten. Het handboek bedrijfssport voor verenigingen is nu gratis in te zien en te downloaden via www.nocnsf.nl/bedrijfssporthandboek.

Sport & Zaken en TennisEvents

Voor het organiseren van bedrijfssport werkt de KNLTB samen met Sport & Zaken en TennisEvents. Zij hebben de ervaring en kennis om uw collega’s meer te laten sporten en bewegen. In samenwerking met de sportbonden van NOC*NSF biedt Sport & Zaken maar liefst 24 verschillende sporten aan. Van hardlopen tot zwemmen, van basketbal tot tennis, voor iedere bedrijfsdoelstelling wordt een passend sportprogramma gemaakt. Voor de uitvoering van het bedrijfstennisonderdeel werkt de KNLTB samen met TennisEvents. Zie het filmpje hieronder voor een indruk. 

Maatschappelijke betrokkenheid

Bedrijven willen graag hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien door te participeren in lokale projecten. Een tennisvereniging kan met bedrijven bekijken of er projecten zijn waar gezamenlijk op ingezet kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lokale supermarkt, waar je geld kunt inzamelen voor je vereniging, gewoon door er boodschappen te doen.  

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.