Praktische tools

Op deze pagina vind je praktische tools waarmee je als vereniging aan de slag kan gaan om te voldoen aan de AVG. Op deze pagina kan je de volgende voorbeelddocumenten vinden:

  • Een model geheimhoudingsovereenkomst
  • Een model privacyverklaring
  • Een model verwerkersovereenkomst (algemeen)
  • Een model verwerkersovereenkomst (KNLTB)

Let op: dit betreft modellen, die dus nog niet toegespits zijn op jullie situatie. Deze documenten zijn er om de verenigingen op weg te helpen, maar de vereniging zal de modellen dus moeten aanpassen naar de eigen situatie. De verwerkersovereenkomst die de KNLTB zelf gebruikt kan je hier ook vinden. Ons model is opgesteld door advocatenkantoor HVG Law.

Stappenplan AVG (Sport)

NOC*NSF en de deelnemende bonden willen graag sportclubs helpen bij het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor hebben zij afspraken gemaakt met de Stichting AVG, die vervolgens een helder stappenplan heeft ontwikkeld. Dit stappenplan neemt je als club mee in de acties die je dient te ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten. Het stappenplan is aangepast voor de sport. Het ‘Stappenplan AVG voor sportclubs’ is een hulpmiddel om te voldoen aan de  AVG.

Om gebruik te kunnen maken van de tool, stelt de KNLTB gratis een vouchercode beschikbaar. Met die vouchercode kun je als vereniging het stappenplan volgen in de online AVG-tool. Let op: per vereniging kan één vouchercode worden aangevraagd, die gebruikt kan worden door meerdere personen. Toegang tot het stappenplan kun je krijgen via de onze afdeling Verenigingsondersteuning, door een mail te sturen naar mailto:verenigingsondersteuning@knltb.nl. De looptijd van het voucher (inlogcode) is 15 maanden indien afgegeven in 2018, 12 maanden indien afgegeven in 2019, het aantal inlogmomenten is onbeperkt. Verenigingen hoeven zich niet af te melden en zitten dus nergens aan vast zitten na die periode. 

Geen absolute garantie

Het stappenplan is een leidraad en biedt veel houvast, maar is geen absolute garantie dat je na het doorlopen in alle opzichten voldoet aan de AVG. Wel kun je hiermee aantonen dat de vereniging actief bezig is geweest met de AVG. Wat de AVG betreft is een garantie ook niet te geven. Voldoen aan de wet is immers een doorlopend proces. Daarom kunnen NOC*NSF en de deelnemende bonden ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor eventuele negatieve gevolgen die zouden kunnen ontstaan uit het volgen van het stappenplan.

Let op: Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring dat jouw vereniging het stappenplan heeft doorlopen en acties heeft ondernomen. Stichting AVG beoordeelt alleen of het stappenplan daadwerkelijk is ingevuld. Of de stappen op de juiste wijze zijn gevolgd, is en blijft de verantwoordelijkheid van de club.