Contactgegevens delen met sponsoren

Meestgestelde vragen

Mag ik contactgegevens delen met sponsoren?

Veel sponsoren willen verenigingsleden individueel kunnen benaderen met commerciële mededelingen en verzoeken de vereniging daarom adresgegevens te verstrekken. Het is voor een sportvereniging onder bepaalde omstandigheden toegestaan om adresgegevens (d.w.z. naam, adres en woonplaats en/of telefoonnummers) te delen met sponsoren. Lees hieronder verder voor je vereniging en kijk hier hoe de KNLTB hier mee omgaat.

Moeten leden instemmen met het doorgeven van adresgegevens aan sponsoren?

Ja, maar individuele toestemming is niet noodzakelijk. De vereniging kan de doorgifte van adresgegevens namelijk ook in algemene zin laten goedkeuren door de algemene ledenvergadering. Na een dergelijke instemming is individuele toestemming van ieder lid niet langer nodig. Wel moet de vereniging haar leden op voorhand duidelijk meedelen dat ieder lid gedurende een bepaalde periode eenvoudig bezwaar kan maken tegen de verstrekking van zijn of haar eigen gegevens, het recht van bezwaar. De sportorganisatie kan leden daarover informeren via bijvoorbeeld mail, het clubblad of de eigen website. Bied leden minimaal vier weken de kans voor het kenbaar maken van hun eventuele bezwaren. Wanneer leden gebruik maken van hun recht van bezwaar dan dien je dit te respecteren en mogen hun gegevens niet gedeeld worden met sponsoren.

Mag de vereniging naast adresgegevens ook e-mailadressen van leden verstrekken aan sponsoren?

Zoals gezegd is voor het verzenden van ongevraagde elektronische berichten, e-mails dus, uitdrukkelijke toestemming nodig van de ontvanger. Een lid moet een opt-in hebben gegeven. Beschikt een sponsor niet over dergelijke individuele toestemming, dan mag de vereniging geen e-mailadressen van deze ontvangers verstrekken aan deze sponsor.

Let op: er zit dus een verschil tussen het benaderen van leden door sponsoren met een bericht van commerciële aard.

- via e-mail: er is een opt-in nodig.

- via post/telefonie: er is toestemming nodig, of de algemene ledenvergadering moet hebben ingestemd met het delen van gegevens met sponsoren waardoor een gerechtvaardigd belang is ontstaan. Leden moeten dan op hun recht van bezwaar worden gewezen.