Amor brengt jongste jeugd in aanraking met tennis via kinderfeestjes

Best practice door: LTC Amor

Beschrijving van het probleem en/of de aanleiding voor deze best practice

LTC Amor uit het Groningse Beerta maakt moeilijke tijden door. De vereniging wil het ledenaantal wel doen groeien, maar in de praktijk lukt dat nog niet erg. Er komen momenteel maar weinig nieuwe aanmeldingen binnen en vooral bij de jeugd neemt dit problematische vormen aan. De club heeft nog maar dertien jeugdleden.

Beschrijving van de oplossing die heeft geleid tot deze best practice

Er moet iets gebeuren, zo realiseert Amor zich terdege. De club heeft in totaal immers nog maar honderd leden, dus op den duur komt het voortbestaan van de vereniging in gevaar. De clubleiding organiseerde een brainstormsessie en richtte zich daarmee vooral op de jeugd in de hoop het ledenbestand uit te breiden en de club tegelijkertijd meer toekomstperspectief te bieden. De sessie leverde verscheidene ideeën op, deels aansluitend op beproefde ledenwervingsmethoden van de KNLTB. Amor kwam echter ook met een nieuw idee: kinderfeestjes op de club, voor zowel leden als niet-leden.

“We hebben inmiddels het kinderfeestje van mijn eigen zoon gevierd op de club, die foto's staan ook op onze Facebookpagina”, aldus Petra van de Griendt van de jeugdcommissie van Amor. “En zo willen wij het via meer kanalen promoten. Dat is sowieso essentieel, want van de jongste generatie in het dorp weten er veel nauwelijks dat er een tennisclub is. Ik heb zelf kinderen die nu nog de leeftijd voor zwemles hebben, maar straks kunnen ze naar een sportvereniging en de meeste kinderen kiezen dan automatisch voor voetbal. Ik wil de kinderen er bewust van maken dat er ook andere mogelijkheden zijn. Wij willen de kinderfeestjes bijvoorbeeld ook in de lokale media aandacht geven. Nu zit onze Open Dag er aan te komen, maar daarna willen wij de kinderfeestjes zeker op die manier promoten en zo de club en de feestjes zelf meer bekendheid geven.”

De eerste test met een kinderfeestje leidde tot veel enthousiasme, vooral omdat het plan twee doelen dient. Ouders hebben een origineel thema voor een feestje dat bovendien geheel door en op de club wordt georganiseerd en de kinderen ontdekken de tennissport. “Het is een feestje met alles erop en eraan, inclusief eten, indien gewenst. Natuurlijk zullen we hier en daar weleens hulp van een ouder nodig hebben, maar dat lijkt ons geen probleem. Voor het grootste deel staan wij als club zelf op de baan om de verschillende spellen met de kinderen te doen, dat wordt allemaal gefaciliteerd door de club.” Voor de feestjes heeft Amor een tas met speciale materialen voor kinderen te leen van de KNLTB.

Beschrijving van het resultaat voor de vereniging van deze best practice

Het is nog vroeg om over resultaten te praten, maar Amor heeft een goede start gemaakt en voor enthousiasme en levendigheid op de club gezorgd. Bovendien lijkt het eerste feestje al direct een nieuw jeugdlidmaatschap op te leveren. “Wij organiseren ook spelletjesmiddagen op de club, het is zaak kinderen die eenmaal enthousiast zijn, ook voor de middagen uit te nodigen, zodat ze ook echt gaan tennissen.”