Ledenadministratie

Ledenadministratie

Binnen een tennisvereniging voert de ledenadministrateur wijzigingen door betreffende leden, functionarissen en verenigingsgegevens.

De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben standaard geen functionarisrechten in hun ledenadministratiepakket. De enige functionaris binnen de club die dit wel heeft, is de ledenadministrateur. Hij/zij kan anderen ook rechten toekennen.

Veelgestelde vragen Ledenadministratie

Welk softwarepakket kan ik voor de ledenadministratie gebruiken?

Sinds 2018 is het nieuwe ICT Landschap, TennisNet, volledig operationeel. Twee ledenadministratiepakketten worden in de nieuwe omgeving door de KNLTB ondersteund.

Op dit moment werken meer dan 1300 verenigingen met KNLTB.Club . Het andere ledenadministratiepakket is All United . Maakt jouw vereniging gebruik van een ander systeem, dan houdt dit in dat de vereniging een dubbele administratie moet voeren voor data uitwisseling met de KNLTB.

Hoe zit het met stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen?

In 2010 is een wetsvoorstel door de 1e kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten.

Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum.

Als de vereniging een website of een ledenblad heeft dan moet de informatie over opzegging van het lidmaatschap op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina’s van het ledenblad worden gezet.

Hoe lang duurt het voordat een af- of aanmelding verwerkt is?

Mutaties die plaatsvinden in een ledenadministratiepakket worden twee keer per dag doorgegeven aan de KNLTB. 

Wat is de uiterste aanleverdatum voor mutaties?

Voor 31 januari zodat alle mutaties (aan- en afmeldingen) voor de eerste passenrun verwerkt zijn.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.