Competitie Marktplaats

Competitie Marktplaats

Competitieteam nog niet compleet?

Bekijk de advertenties

Regelgeving

In het Competitiereglement staan alle regels rondom het organiseren en spelen van competities.

Het reglement regelt de inschrijving, organisatie en het verloop van competities. Soms is er een aanvullend reglement voor de districts- of regiocompetitie of de Eredivisiecompetitie.

Onderzoek, protest en beroep

Het Competitiereglement bepaalt dat een vereniging de KNLTB kan verzoeken een onderzoek in te stellen, wanneer men twijfelt aan de speelgerechtigdheid van een speler. Ook kan een vereniging bij de KNLTB een protest indienen bij constatering van een overtreding van het reglement. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek of een protest kan alleen namens de vereniging door de Verenigingscompetitieleider (VCL) of het bestuur bij de KNLTB worden ingediend. Voor het indienen van een verzoek tot een onderzoek of van een protest zijn speciale online formulieren beschikbaar die je via onderstaande links kan invullen. Ook voor het instellen van een beroep bij de Raad van Beroep na een eerdere uitspraak door de KNLTB is een formulier beschikbaar.

 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.