Samenwerking club en leraar

Tennisleraren spelen een sleutelrol bij tennisverenigingen. Door leden beter te leren tennissen krijgen zij meer plezier in het spel en zullen zij vaker gaan tennissen. Daarnaast kunnen tennisleraren diverse andere belangrijke (organisatorische) taken binnen de club vervullen afhankelijk van de wensen, mogelijkheden, omvang en structuur van de club.

In de praktijk blijkt dat bij het aangaan van een relatie tussen tennisleraar en vereniging niet altijd voldoende aandacht wordt besteed aan de invulling en voorwaarden van deze samenwerking. De KNLTB stimuleert verregaande samenwerking tussen de vereniging en de tennisleraar, en biedt daarvoor verschillende hulpmiddelen aan.

In de brochure Samenwerking met de tennisleraar komen alle achtergronden van het trainersvak naar voren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de rol van de trainer binnen het verenigingsbeleid en wat de trainer van de vereniging kan verwachten en andersom.

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Per 1 mei 2016 is de regelgeving van de zogenaamde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Veel tennisverenigingen werken samen met een trainer die zelfstandig ondernemer is. De juiste VAR in combinatie met een overeenkomst van opdracht vrijwaarde de vereniging als opdrachtgever voor naheffingen en boetes van de Belastingdienst. De Wet DBA betekent een nieuw systeem van overeenkomsten tussen vereniging en tennisleraar die de VAR vervangen.